THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Tổng Gíao Phận Sydney công bố bản hướng dẫn bầu cử tại NSW
Đây là lần đầu tiên Tổng Giáo Phận Sydney gửi một loạt những câu hỏi cho các chính đảng lớn nhỏ nhằm giúp các cử tri công giáo chọn lựa khi bỏ phiếu. Tài liệu hướng dẫn không cố vấn nên dồn phiếu cho chính đảng nào.

Trang mạng Cathnews của Hội Đồng Giám Mục Úc đưa tin là có khác biệt rõ nét giữa các chính đảng lớn cũng như nhỏ quanh những vấn đề mà các cử tri Công Giáo đang quan tậm trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu vào ngày 23 tháng 3 tại tiểu bang NSW. Tổng Giáo Phận Sydney đã gửi 13 câu hỏi cho 7 chính đảng yêu cầu xác định lập trường quanh một số vấn đề xã hội quan trọng bao gồm: phá thai, trợ tử, tự do tín ngưỡng và ấn tín toà giải tội. 

Các đảng Tự Do, Lao Động, Greens, Dân Chủ, One Nation, Australian Conservatives và Shooters, Fishers and Farmers đã phúc đáp. Tổng Giáo Phận đã tổng hợp và cho phổ biến các phúc đáp này trong “Bản Hướng Dẫn Bầu Cử tại NSW”. 

Bà Monica Doumit - giám đốc Bộ Phận Public Affairs and Engagement của TGP - cho biết một vài chính đảng đã có những lập trường quanh một số vấn đề then chốt “đáng ngạc nhiên và thất vọng”. “Trong bối cảnh nghị viện sắp tới của NSW sẽ quyết định nhiều vấn đề không những ảnh hưởng đến người công giáo mà còn cho cộng đồng nói chung, vì thế điều quan trọng là cần phải đặt ra những câu hỏi trực tiếp cho các chính đảng về quan điểm và lập trường của họ”. 

Bà Doumit cho biết tiếp: “Chỉ có 3 chính đảng xác định quyết tâm duy trì tự do tín ngưỡng tại các trường công giáo và có 2 chính đảng quyết bảo vệ mạng sống con người khi nghị viện bỏ phiếu về phá thai và trợ tử”. 

Trong khi đó, chỉ có một vấn đề xem ra được mọi chính đảng đồng thuận là khủng hoảng nhà ở đối với nhiều gia đình tại Sydney. Đảng Xanh cho biết sẽ dựa vào thế đứng của họ tại thượng viện để huỷ bỏ ngân quỹ dành cho các trường đạo, huỷ bỏ các lớp giáo lý tại trường công lập, hợp pháp hoá trợ tử, được phá thai tự do và huỷ bỏ ấn tín toà giải tội. 

Đây là lần đầu tiên Tổng Giáo Phận Sydney gửi một loạt những câu hỏi cho các chính đảng lớn nhỏ nhằm giúp các cử tri công giáo chọn lựa khi bỏ phiếu. Tuy nhiên tài liệu hướng dẫn không cố vấn cho họ nên dồn phiếu cho chính đảng nào. Tài liệu hướng dẫn có sẵn trên trang mạng của Tuần Báo Catholic Weekly. 

Chú thích hình : Bà Gladys Berejiklian - thủ hiến NSW và ông Michael Daley - thủ lãnh đối lập thuộc đảng Lao Động 

 
Nguồn cathnews
Vũ Nhuận chuyển ngữ