THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Vatican lên án hành vi Euthanasia.
Văn kiện có tiêu đề là “Samaritanus Bonus” (Người Samaritan tốt bụng), nêu rõ: “Euthanasia, về bản chất là một hành động xấu xa trong mọi tình huống và trong mọi hoàn cảnh. Euthanasia là một hành động giết người không thể biện minh ....."
Toà Thánh Vatican một lần nữa đã lên án hình thức Euthanasia - an tử hay trợ tử - và coi đó tự bản chất là điều ác. Vatican đã đưa ra một lời lên án mạnh mẽ về hành vi này, và mô tả đó là một hành động giết người trong khi phán quyết rằng những ai dự định tự kết liễu cuộc sống của họ sẽ không được nhận các bí tích.
Một văn kiện mới của Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin đã nêu lên quan điểm phản đối từ lâu nay của Giáo Hội về việc cố tình kết thúc cuộc sống của một người đang đau khổ, thế nhưng lại có những lời lẽ cứng rắn hơn trước.
 
Văn kiện có tiêu đề là “Samaritanus Bonus” (Người Samaritan tốt bụng), nêu rõ: “Euthanasia, về bản chất là một hành động xấu xa trong mọi tình huống và trong mọi hoàn cảnh. Euthanasia là một hành động giết người không thể biện minh và điều đó không dung thứ cho bất kỳ hình thức đồng lõa, chủ động hay thụ động nào qua sự hợp tác. Do đó, những người chấp nhận luật an tử và hỗ trợ tự sát sẽ trở thành đồng phạm của một trọng tội mà những người khác thực hiện”.
 
Trong khi đó, văn kiện chú tâm vào việc chăm sóc những người trong giai đoạn cuối đời, xem xét một loạt các vấn đề cuối đời bao gồm việc chăm sóc giảm đau, trẻ em sinh ra với một căn bệnh hiểm nghèo, có nghĩa là chúng không thể sống lâu và mục vụ chăm sóc người hấp hối. Văn kiện đã được Đức Thánh Cha Phanxicô phê chuẩn vào ngày 25 tháng 6 năm nay.
 
Mặc dù Giáo Hội không cho phép bất kỳ hành động nào có thể kết liễu cuộc sống, thế nhưng giáo huấn chính thức có trong Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo chỉ ra rằng “việc chấm dứt tiến trình y khoa tốn kém, nguy hiểm, bất thường hoặc không tương xứng với kết quả mong đợi có thể là hợp pháp; đó là sự từ chối của một sự đối xử quá sốt sắng”. Tuy nhiên, mục đích không được gây ra cái chết.
 
Nguồn cathnews
Vũ Nhuận chuyển ngữ