THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Video Clip: Ý chỉ cầu nguyện của ĐTC trong tháng 8”.
“Nói về sự quan trọng của gia đình là chưa đủ, điều cần thiết là phải cổ xuý những phương cách cụ thể và phát huy vai trò của gia đình trong xã hội với một chính sách tốt”. (Mời xem ở ô VIDEO)

Qua một video clip ngắn 1’10”, ĐTC Phanxicô đã công bố ý chỉ cầu nguyện trong tháng 8 dành cho Gia Đình là Kho Báu của nhân loại. Ngài nói: “Cùng với nhau, chúng ta hãy cầu xin Chúa Giêsu cho bất cứ quyết định sâu rộng nào của các kinh tế gia và chính khách đều bảo vệ gia đình như kho báu của nhân loại”. 

Chuyện dường như đang trở thành một thông lệ đối với ĐTC là cứ mỗi tháng ngài đều công bố một thông điệp bằng video. Thông điệp tháng này có nội dung:

“Khi nói đến gia đình, đầu óc của Ta thường nghĩ ngay đến hình ảnh của một kho báu. Nhịp sống ngày hôm nay, căng thẳng, áp lực trong công việc và việc được các cơ chế chỉ dành cho một sự quan tâm nhỏ nhoi, đã đặt các gia đình trong tình trạng nguy hiểm”. 

“Nói về sự quan trọng của gia đình là điều chưa đủ, điều cần thiết là phải cổ xuý những phương cách cụ thể và phát huy vai trò của gia đình trong xã hội với một chính sách tốt”. 

Mạng lưới "Worldwide Prayer Network of the Apostleship of Prayer" đã khai triển sáng kiến "The Pope Video” để giúp quảng bá những ý chỉ cầu nguyện mỗi tháng của ĐTC liên quan đến những thách đố mà nhân loại đang phải đối diện. 

Nguồn vaticannews
Vũ Nhuận chuyển ngữ