THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Việc cải tổ mạng lưới truyền thông của Vatican đang được đẩy mạnh.
Các cải tổ này là kết quả của hai cuộc điều nghiên do ĐTC Phanxicô đề xướng ngay sau khi đăng quang. Hai cuộc điều nghiên này đề nghị những biện pháp nhằm cắt giảm phí tổn, tăng cường hiệu quả và thống nhất chỉ đạo.

Kế hoạch cải tổ mạng lưới truyền thông của Tòa Thánh Vatican đang diễn ra không phải không có những trở ngại, phản đối và bất bình. Tuy nhiên vào cuối năm ngoái đã có tiến bộ cụ thể khi nhiều cơ sở thông tin rời rạc nay đã được thống nhất trong cùng một cơ cấu trong một chương trình cải tổ 5 năm. 

Hồi trung tuần tháng 12, Toà Thánh đã khai trương một website mới là Vatican News tập trung 6 ngôn ngữ chính của đài Radio Vatican và đài truyền hình từ đó được nối kết với các mạng truyền thông xã hội đại chúng. 

Tiếp theo việc khai trương này là kế hoạch tập trung mà qua đó các cơ sở như Văn Phòng Báo Chí Toà Thánh (Holy See Press Office), Hội Đồng Gíao Hoàng về Truyền Thông Xã Hội (The Pontifical Council for Social Communications) và Dịch Vụ Thông Tin Vatican (Vatican Information Service) được sát nhập vào Thánh Bộ Truyền Thông (Secretariat for Communication) được thành lập năm 2015 dưới quyền lãnh đạo của Đức Ông Dario Edoardo Viganò.

Dự tính đến cuối năm 2018, 4 cơ sở truyền thông còn lại của Toà Thánh sẽ được sát nhập bao gồm báo L’Osservatore Romano, Dịch Vụ Hình Ảnh, Bộ phận in báo và Nhà Xuất Bản. Các cải tổ trên là kết quả của hai cuộc điều nghiên do ĐTC Phanxicô đề xướng ngay sau khi đăng quang. Hai cuộc điều nghiên này đã đề nghị những biện pháp nhằm cắt giảm phí tổn, tăng cường hiệu quả và thống nhất chỉ đạo. 

Để thực hiện các mục tiêu này, Đức Ông Viganò đang tìm cách thiết đặt một mô hình sinh hoạt theo kiểu thương mại của công ty Walt Disney. Có nghĩa là các cơ sở truyền thông khác nhau chia sẻ cùng một nội dung được trình bày qua những hình thức khác nhau. Trang Website mới Vatican News của Tòa Thánh là một thí dụ cụ thể mà qua đó ban tổng biên tập của Thánh Bộ Truyền Thông sẽ củng cố ảnh hưởng qua những cách thức đưa tin. 

Nguồn ncregister
Vũ Nhuận chuyển ngữ