THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô được tẩy trùng toàn bộ.
Khi cử hành thánh lễ, các nhà thờ tại Ý được yêu cầu tuân thủ việc giới hạn số người tham dự, bảo đảm khoảng cách an toàn là 1 mét và người tham dự phải đeo khẩu trang. Sau mỗi thánh lễ nhà thờ phải được tẩy trùng.

Theo lời khuyến cáo của bộ y tế và Toà Thánh Vatican, trước khi mở cửa cho công chúng, Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô đang được tẩy trùng toàn bộ. Các thánh lễ công cộng trên toàn nước Ý vào hôm nay thứ hai 18.5 sẽ được phép, thế nhưng với những quy định gắt gao. Trên 2 tháng qua, Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô đã phải đóng cửa và chưa biết lúc nào mới chính thức mở cửa trở lại. 

Một trong những thủ tục có thể được áp dụng tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô là sẽ kiểm tra thân nhiệt của mọi du khách để đề phòng nguy cơ lây lan dịch bệnh. Hôm 14 tháng 5, đại diện của 4 nhà thờ lớn tại Roma là St Peter’s, St Mary Major, St John Lateran, và St Paul Outside the Walls – đã nhóm họp với Thánh Bộ Ngoại Giao để thảo luận về những biện pháp đề phòng. Ông Matteo Bruni - gíam đốc báo chí của Toà Thánh - cho biết mỗi nhà thờ sẽ có những biện phòng riêng tuỳ hoàn cảnh thực tế. 

Ông cho biết: “Thí dụ như tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô, đội cảnh sát Vatican sẽ phối hợp với Ban Thanh Tra Công An và đội ngũ thiện nguyện viên của Sovereign Military Order of Malta để điều hợp việc ra vào thánh đường. 

Trong khi đó theo tin của nhật báo Avvenire tại Ý, sẽ có 9 toán chuyên gia vật liệu nguy hiểm được bố trí bên trong và bên ngoài 337 giáo xứ tại Rome. Công tác này được thực hiện với sự hợp tác của quân đội Ý và Văn Phòng Môi Sinh Rome. 

Khi cử hành thánh lễ, các nhà thờ tại Ý được yêu cầu tuân thủ việc giới hạn số người tham dự, bảo đảm khoảng cách an toàn là 1 mét và người tham dự phải đeo khẩu trang. Sau mỗi thánh lễ nhà thờ phải được tẩy trùng. 

Vũ Nhuận tổng hợp