THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Ý cầu nguyện của ĐTC Phanxicô trong tháng 6.
Tôi muốn mời gọi anh chị em hãy nhìn vào các linh mục đang phục vụ trong các cộng đoàn của chúng ta. Họ không hoàn hảo, thế nhưng nhiều người trong số họ đã dâng hiến tất cả và tận cùng, hiến dâng chính mình với tinh thần khiêm nhu và trong hân hoan.

Ý cầu nguyện tháng 6 của ĐTC Phanxicô là: "Cầu nguyện cho các Linh mục”.

ĐTC Phanxicô vừa cho quảng bá một video clip cho biết ý chỉ cầu nguyện của Ngài trong tháng 6 là cầu nguyện cho các linh mục dấn thân “thể hiện tình liên đới với những người nghèo khổ nhất”.

Trong ý cầu nguyện của tháng 6 năm 2019, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta hãy cầu nguyện để các linh mục, “thông qua sự thanh bạch và khiêm tốn trong đời sống, cam kết tích cực, trên hết mọi sự, thể hiện tinh thần liên đới với những người nghèo khổ nhất”.

Điều đã trở thành một thông lệ đối với Đức Thánh Cha Phanxicô là mỗi tháng ngài đều cho phổ biến một đoạn video ngắn cho biết ý nguyện của ngài.

Nội dung Ý cầu nguyện trong tháng Sáu của ngài như sau: 

Tôi muốn mời gọi anh chị em hãy nhìn vào các linh mục đang phục vụ trong các cộng đoàn của chúng ta.

Họ không hoàn hảo, thế nhưng nhiều người trong số họ đã dâng hiến tất cả và tận cùng, hiến dâng chính mình với tinh thần khiêm nhu và trong hân hoan.

Họ là những linh mục gần gũi với mọi người, sẵn sàng cần cù phục vụ mọi người.

Chúng ta biết ơn về tấm gương và lời chứng của họ.

Chúng ta hãy cầu nguyện để các linh mục, thông qua sự thanh bạch và khiêm tốn trong đời sống, cam kết tích cực, trên hết mọi sự, thể hiện tinh thần liên đới với những người nghèo nhất”.

Mạng lưới Cầu Nguyện Worldwide Prayer Network of the Apostleship of Prayer của ĐTC chịu trách nhiệm thực hiện sáng kiến “The Pope Video” nhằm quảng bá trên toàn cầu ý nguyện hàng tháng của Đức Thánh Cha liên quan đến những thách đố mà nhân loại hiên đang phải đối diện.

Nguồn vaticannews
Vũ Nhuận chuyển ngữ