THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Ý chỉ cầu nguyện của ĐTC trong tháng 11.
Cầu nguyện cho cuộc đối thoại tại Trung Đông là ý chỉ của ĐTC Phanxicô trong tháng 11 năm 2019. Trong đoạn video này, ĐTC kêu mời chúng ta cầu nguyện cho “tinh thần đối thoại, cho sự gặp gỡ và cho hoà giải đến với vùng Trung Đông”.

Ý chỉ cầu nguyện của ĐTC trong tháng 11.

Cầu nguyện cho cuộc đối thoại tại Trung Đông là ý chỉ của ĐTC Phanxicô trong tháng 11 năm 2019. ĐTC vừa cho phổ biến đoạn video ngắn cầu nguyện cho cuộc đối thoại liên tôn và hoà bình tại Trung Đông. Trong đoạn video này, ĐTC kêu mời chúng ta cầu nguyện cho “tinh thần đối thoại, cho sự gặp gỡ và cho hoà giải đến với vùng Trung Đông”.

Điều đã trở thành một thói quen đối với ĐTC là cứ mỗi tháng ngài cho phổ biến ý chỉ cầu nguyện của ngài. Sau đây là nội dung lời cầu nguyện đó.

“Tại Trung Đông, sự hòa hợp và đối thoại giữa ba tôn giáo độc thần dựa trên sự ràng buộc về tinh thần và lịch sử. Tin Mừng của Đức Giêsu phát xuất từ tình yêu, đến với chúng ta từ những vùng đất đó”.

“Ngày nay, nhiều cộng đoàn Kitô Giáo cùng với các cộng đoàn Do Thái Giáo và Hồi Giáo nhắm đến hoà bình, hoà giải và tha thứ. Chúng ta hãy cầu nguyện cho tinh thần hòa bình, hoà giải trồi sinh tại vùng Trung Đông”.  

Tổ chức Worldwide Prayer Network of the Apostleship of Prayer đã triển khai sáng kiến “The Pope Video” nhằm quảng bá các ý chỉ cầu nguyện của ĐTC trong tháng liên quan đến những thách đố mà nhân loại đang phải đối diện. 

Nguồn vaticannews

Vũ Nhuận chuyển ngữ