THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Ý chỉ cầu nguyện của ĐTC trong tháng 7 là cho SỰ THANH LIÊM CỦA CÔNG LÝ.
Trong ý chỉ cầu nguyện của ĐTC Phanxicô trong tháng 7 là cho những người “cầm cân nẩy mực” biết thi hành bổn phận với sự ngay chính và sự bất công không thể là tiếng nói cuối cùng trong thế giới ngày nay (mời xem ô video)

Trong ý chỉ cầu nguyện của ĐTC Phanxicô trong tháng 7 là cho những người “cầm cân nẩy mực” biết thi hành bổn phận với sự ngay chính và sự bất công không thể là tiếng nói cuối cùng trong thế giới ngày nay. 

Điều đang trở thành một thói quen là mỗi tháng ĐTC đều cho phổ biến ý chỉ cầu nguyện chuyên biệt của ngài qua hình thức video. Sau đây là toàn văn trong thông điệp ngắn của ngài trong đoan video clip được phổ biến hôm thứ năm:

Những phán quyết do các thẩm phán đưa ra đều ảnh hưởng đến quyền lợi và tài sản của các công dân.

Sự độc lập giúp họ an toàn tránh sự thiên vị và những áp lực có thể làm ô nhiễm những quyết định của họ.

Các quan toà cần phải bắt chước gương của Chúa Giêsu là không bao giờ đổi chác khi đi tìm chân lý. 

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người “cầm cân nẩy mực” biết thi hành bổn phận với sự ngay chính và sự bất công không thể là tiếng nói cuối cùng trong thế giới ngày nay. 

Worldwide Prayer Network of the Apostleship of Prayer là cơ sở thực hiện Video Clip này nhằm phổ biến ý chỉ cầu nguyện của ĐTC mỗi tháng trong bối cảnh nhân loại đang phải đối diện với những thách đố thời thượng. 

Nguồn vaticannews
Vũ Nhuận chuyển ngữ