THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Ý nguyện của ĐTC Phanxicô trong tháng 1
Ỷ Chỉ Cầu Nguyện của ĐTC trong tháng 1: “Chúng ta hãy cầu nguyện cho giới trẻ, đặc biệt là giới trẻ ở Châu Mỹ La Tinh để họ theo gương Đức Maria truyền đạt niềm vui Tin Mừng cho thế giới” (Xem ô video)

Ý nguyện của ĐTC Phanxicô trong tháng 1: 

“Cầu nguyện cho Giới Trẻ theo gương Đức Maria”.

Hôm thứ ba vừa qua, ĐTC Phanxicô đã cho phổ biến Video Clip Ỷ Chỉ Cầu Nguyện của ngài trong tháng 1. ĐTC nói: “Chúng ta hãy cầu nguyện cho giới trẻ, đặc biệt là giới trẻ ở Châu Mỹ La Tinh để họ theo gương Đức Maria, đáp lại lời kêu gọi của Chúa là truyền đạt niềm vui Tin Mừng cho thế giới”.  

Điều đã trở thành một truyền thống là mỗi tháng ĐTC đều có thói quen gửi một thông điệp bằng video. Thông điệp của ngài trong tháng đầu năm 2019 là nhắm đến giới trẻ. 

Lời nguyện của ngài như sau:

“Các bạn trẻ - qua Đức Trinh Nữ Maria - các bạn có lý do để hân hoan và là nguồn cảm hứng. 

Các con hãy nhân Đại Hội Giới Trẻ World Youth Day tại Panama cùng với Mẹ Maria chiêm ngưỡng Thánh Nhan Chúa. Mỗi chúng ta sẽ cùng nhau lần chuỗi Mân Côi để cầu nguyện cho hoà bình bằng tiếng mẹ đẻ của chúng ta. Và xin Chúa ban sức mạnh để biết ước mơ và hợp tác kiến tạo hoà bình. 

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các bạn trẻ - đặt biệt các bạn trẻ tại Châu Mỹ La Tinh, biết theo gương Mẹ Maria và đáp trả tiếng gọi của Chúa để truyền đạt niềm vui Tin Mừng cho thế giới”.  

Nguồn vaticannews

Vũ Nhuận chuyển ngữ