Video
Ý chỉ cầu nguyện của ĐTC trong tháng hai là hãy nghe tiếng kêu của người di cư.
ĐTC Phanxicô hoan nghênh Giải Thưởng Tình Huynh Đệ Nhân Bản lần đầu tiên
ĐTC Phanxicô chủ tế Thánh Lễ Chủ Nhật LỜI CHÚA 26.1.2020
Ý chỉ cầu nguyện của ĐTC Phanxicô trong tháng giêng 2020 là cho Hoà Bình của Thế Giới
VIDEO CLIP Thông điệp Giáng Sinh Urbi et Orbi 2019 của ĐTC Phanxicô.
Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô do ĐTC Phanxicô chủ tế 24.12.2019
Hiến Lễ Chờ Mong
Ca khúc chủ đề của Đại Hội Giới Trẻ Công Giáo Úc 2019 tại Perth
Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích làm Hang Đá tại nhà và tại nơi công cộng
ĐTC Phanxicô đến thành phố Nagasaki 24.11.2019
ĐTC Phanxicô khởi sự chuyến tông du tại Thái Lan.
ĐTC Phanxicô gửi thông điệp video ca ngợi tinh thần yêu chuộng hoà bình của Thái Lan
Ý Chỉ Cầu Nguyện của ĐTC Phanxicô trong tháng 11 năm 2019
Gia-kêu Tìm Chúa
ĐTC Phanxicô cử hành Thánh Lễ đánh dấu Ngày Truyền giáo Thế Giới
Trang: 1 [2] [3] [4] [5]