Video
Đón Nhận Tha Nhân - Ca đoàn Ngôi Ba
Đại Hội Thánh Mẫu 2017 Sydney Australia
Ca đoàn Revesby hát lễ Bổn Mạng giáo đoàn - phần 2
Ca đoàn Revesby hát Lễ Bổn Mạng André Phú Yên
Cho Con Nhận Biết - Ca đoàn Ngôi Ba
Phó Thác Cậy Trông - Ca đoàn Revesby
World Youthday 2019 Panama
Lễ Bổn Mạng Marrickville
Bổn Mạng Thiếu Nhi Thánh Thể Sydney 2016
Phỏng vấn LM Nguyễn Văn Tuyết về trang web mới của CĐCG VN Sydney
Đại hội Thánh Mẫu 2016