Video
ĐTC Phanxicô tham dự Nghi Thức Cầu Nguyện Đại Kết tại Geneva ngày 21.6.2018
Thế Giới Nhìn Từ Vatican 14/06/2018: Lời tiên tri đáng sợ của ĐGH Gioan Phaolô II đã ứng nghiệm
Con Dâng Của Lễ
Suy Niệm Chủ Nhật 10 Thường Niên Năm B với Lm Yuse Mai Văn Thịnh
Thiếu Nhi Thánh Thể Sydney Mừng Lễ Bổn Mạng
Kim Khánh Linh Mục Cha Canut Nguyễn Thái Hoạch Sydney
Ca Đoàn Ngôi Ba Sydney
Hành Hương Thánh Mẫu 2018
Thiếu Nhi Thánh Thể Sydney Mừng Lễ Bổn Mạng
Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 21/05/2018: Sứ điệp của Đức Mẹ tại Lithuania và Ba Lan
ĐTC Phanxicô và cuộc tiếp kiến chung ngày 25.4.2018
Có một người Việt trong số 16 phó tế được ĐTC truyền chức linh mục hôm Chủ Nhật Chúa Chiên Lành.
ĐTC Phanxicô đã cử hành Thánh Lễ Chủ Nhật Phục Sinh và công bố Thông Điệp Urbi et Orbi tại Công Trường Thánh Phêrô 01.04.2018.
Thông Điệp Phục Sinh 2018 của ĐTGM Sydney Anthony Fisher
ĐTC Phanxico chủ sự 14 chặng đàng thánh giá tại đấu trường Colosseum ở Rome trong Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh 2018 với các lời suy niệm so giới trẻ soạn
Trang: 1 [2]