Video
Thánh Lễ Chúa Nhật 24.5.20 lúc 11.00am, (giờ Sydney, Úc Châu)
Thánh Lễ thứ Bảy 23.5.20 lúc 6.30pm, (giờ Sydney, Úc Châu)
Thánh Lễ thứ Bảy tuần thứ VI Phục Sinh 16/05/2020 lúc 6:30pm Giờ Sydney
Thánh Lễ thứ Tư 13.5.20 lúc 7.00pm, NGÀY HÀNH HƯƠNG (giờ Sydney, Úc Châu)
Thánh Lễ Chúa Nhật 10.5.20 lúc 11.00am, TUẦN THỨ V PHỤC SINH (giờ Sydney, Úc Châu)
Thánh Lễ thứ Bảy 9.5.20 lúc 6.30pm, TUẦN THỨ V PHỤC SINH (giờ Sydney, Úc Châu)
Thánh Lễ Chúa Nhật 3.5.20 lúc 11.00am
Thánh Lễ thứ Bảy 2.5.20 lúc 6.30pm
Thứ Năm, 30.4.20 lúc 7.00pm - Thánh Lễ Tưởng Niệm và Cầu Nguyện 45 Năm Viễn Xứ (giờ Sydney, Úc Châu)
Thánh Lễ Chúa Nhật 26.4.20 lúc 11.00am, TUẦN THỨ 3 PHỤC SINH (giờ Sydney, Úc Châu)
Thánh Lễ thứ Bảy 25.4.20 lúc 6.30pm, TUẦN THỨ 3 PHỤC SINH (giờ Sydney, Úc Châu)
Thánh Lễ Chúa Nhật 19.4.2020 11.00am CN THỨ 2 PHỤC SINH (giờ Sydney, Úc Châu)
Thánh Lễ thứ Bảy 18.4.2020 6.30pm T7 THỨ 2 PHỤC SINH, KÍNH LCTX (giờ Sydney, Úc Châu)
Thánh Lễ thứ Sáu 17.4.2020 7.00pm BÁT NHẬT PS, KÍNH LCTX (giờ Sydney, Úc Châu)
Thánh Lễ thứ Năm 16.4.2020 7.00pm BÁT NHẬT PS, KÍNH LCTX (giờ Sydney, Úc Châu)
Trang: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]