Video
Ca đoàn Revesby hát lễ Bổn Mạng giáo đoàn - phần 2
Ca đoàn Revesby hát Lễ Bổn Mạng André Phú Yên
Chúa Ở Cùng Con - Ca đoàn Ngôi Ba
Phó Thác Cậy Trông - Ca đoàn Revesby
Con Chỉ Là Tạo Vật - Ca đoàn Ngôi Ba
World Youthday 2019 Panama
Lễ Bổn Mạng Marrickville
Bổn Mạng Thiếu Nhi Thánh Thể Sydney 2016
Phỏng vấn LM Nguyễn Văn Tuyết về trang web mới của CĐCG VN Sydney
Đại hội Thánh Mẫu 2016