Giới Thiệu
 Ban Tuyên Úy
 Ban Thường Vụ
 Các Giáo Đoàn
 Hội Đoàn & Phong Trào
 Ban Ngành - Đoàn Thể
 Tin Giáo Hội
 Tin Cộng Đồng
 Thông Báo
 Bài Đọc Hàng Tuần
 Suy Niệm - Sống Lời Chúa
 Giờ Lễ
 Hướng Dẫn Nghi Thức
 Kinh Đọc Thường Ngày
 Sống Đạo
 Cuộc Đời Chúa Cứu Thế
 Tài Liệu - Chia Sẻ
 Chuyện Kể Về Mẹ
 Truyện Các Thánh
 Hình Ảnh Sinh Hoạt
 Hình Ảnh Phúc Âm
 Hình Ảnh Chúa và Đức Mẹ
 Hình Ảnh Nghệ Thuật
 Thánh Ca
 Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh
 Thanh Niên Công Giáo
 Legio Mariae Sydney
 Website Công Giáo
 
Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Sydney
Ban Thường Vụ
Nhiệm Kỳ 2015-2018

CHỦ TỊCH

Andrew Trần Anh Vũ

PCT NỘI VỤ

Gioankim Phạm Văn Khang

PCT NGOẠI VỤ

Đaminh Nguyễn Ngọc Khiêm


PCT KẾ HOẠCH

Giuse Trần Hồng Phước

TỔNG THƯ KÝ

Phêrô Trịnh Đình Lộc


TỔNG THỦ QUỸ

Vincent Nguyễn Thành Thái

 
 
 
 
 
Untitled Document