Giới Thiệu
 Ban Tuyên Úy
 Ban Thường Vụ
 Các Giáo Đoàn
 Hội Đoàn & Phong Trào
 Ban Ngành - Đoàn Thể
 Tin Giáo Hội
 Tin Cộng Đồng
 Thông Báo
 Bài Đọc Hàng Tuần
 Suy Niệm - Sống Lời Chúa
 Giờ Lễ
 Hướng Dẫn Nghi Thức
 Kinh Đọc Thường Ngày
 Sống Đạo
 Cuộc Đời Chúa Cứu Thế
 Tài Liệu - Chia Sẻ
 Chuyện Kể Về Mẹ
 Truyện Các Thánh
 Hình Ảnh Sinh Hoạt
 Hình Ảnh Phúc Âm
 Hình Ảnh Chúa và Đức Mẹ
 Hình Ảnh Nghệ Thuật
 Thánh Ca
 Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh
 Thanh Niên Công Giáo
 Legio Mariae Sydney
 Website Công Giáo
 
Các Giáo Đoàn
Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam - Tổng Giáo Phận Sydney
Nhiệm kỳ 2015 - 2018

TRUNG TÂM. BRINGELLY
20 Carr Rd - Bringelly NSW 2171
Tel: (02) 4774 8855 - Fax: (02) 4774 8275

Trưởng BMV: Ô. GIOAN KIM PHẠM VĂN KHANG


Click image to view large - Nhấn vào hình để xem hình lớn

GEORGES HALL
GIÁO ĐOÀN THÁNH SIMON PHAN ĐẮC HOÀ
Nhà Thờ St Mary's,
15 Georges Crescent, Georges Hall


Trưởng BMV:
Ô. Phanxicô Xavie Bùi Văn Vân

CABRAMATTA
GIÁO ĐOÀN ĐỨC MẸ LAVANG
NT. Sacred Heart
- 13 Park Rd, Cabramatta NSW 2166.

Trưởng BMV: Ô. Giuse Đào Huy Thái

FAIRFIELD
GIÁO ĐOÀN THÁNH GIUSE LÊ ĐĂNG THỊ
NT. St. Therese
- Crn. Boulevarde & Stella Sts - Fairfield Heights NSW 2165.

Trưởng BMV: Ô. Phanxicô Xavie Trần Thái Toản

LAKEMBA
GIÁO ĐOÀN CHÚA KITÔ VUA
NT. St. Therese
- 15 Garrong Rd, Lakemba NSW 2195.

Trưởng BMV: Ô. Giuse Nguyễn Ngọc Sinh

MARRICKVILLE
GIÁO ĐOÀN THÁNH ĐAMINH VŨ ĐÌNH TƯỚC
NT. St. Brigid's
- Crn. M'ville & Livingstone Rds - Marrickville NSW 2204

Trưởng BMV: Ô. Vincent Vũ Tiến Hưng

MILLER
GIÁO ĐOÀN ĐỨC MẸ FATIMA
NT St. Therese’s -
125 Cartwright Ave. Sadleir-Miller NSW 2168

Trưởng BMV: Ô. Phêrô Đường Phước Lộc

MOUNT PRITCHARD
GIÁO ĐOÀN THÁNH MICAE NGUYỄN HUY MỸ
NT. Our Lady Of Mt. Carmel -
230 Humphries Rd, Mt. Pritchard NSW 2170.

Trưởng BMV: Ô. ĐAMINH NGUYỄN THIÊN THIỆN

REVESBY
GIÁO ĐOÀN THÁNH ANDRÊ PHÚ YÊN
NT. St. Luca
- 92 The River Rd, Revesby 2212.

Trưởng BMV: Ô. Giuse Phạm Ngọc Huynh

GRANVILLE
GIÁO ĐOÀN THÁNH GIUSE HOÀNG LƯƠNG CẢNH
NT. Holy Trinity - 10 Randle St, Granville NSW 2142.

Giáo Đoàn Granville đã từng sinh hoạt cộng tác chung với Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam - Tổng Giáo Phận Sydney

PLUMPTON
GIÁO ĐOÀN THÁNH GIUSE TRẦN VĂN TUẤN
NT. Good Shepherd
- Hyatt Rd, Plumpton NSW 2671.

Giáo Đoàn Plumton đã từng sinh hoạt cộng tác chung với Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam - Tổng Giáo Phận Sydney

Giáo đoàn Campelltown

Giáo Đoàn Campelltown đã từng sinh hoạt cộng tác chung với Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam - Tổng Giáo Phận Sydney

 

Giáo đoàn Wollongong

Giáo Đoàn Wollongong đã từng sinh hoạt cộng tác chung với Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam - Tổng Giáo Phận Sydney

 

Giáo đoàn Newcastle

Giáo Đoàn Newcastle đã từng sinh hoạt cộng tác chung với Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam - Tổng Giáo Phận Sydney

 
Untitled Document