Giới Thiệu
 Ban Tuyên Úy
 Ban Thường Vụ
 Các Giáo Đoàn
 Hội Đoàn & Phong Trào
 Ban Ngành - Đoàn Thể
 Tin Giáo Hội
 Tin Cộng Đồng
 Thông Báo
 Bài Đọc Hàng Tuần
 Suy Niệm - Sống Lời Chúa
 Giờ Lễ
 Hướng Dẫn Nghi Thức
 Kinh Đọc Thường Ngày
 Sống Đạo
 Cuộc Đời Chúa Cứu Thế
 Tài Liệu - Chia Sẻ
 Chuyện Kể Về Mẹ
 Truyện Các Thánh
 Hình Ảnh Sinh Hoạt
 Hình Ảnh Phúc Âm
 Hình Ảnh Chúa và Đức Mẹ
 Hình Ảnh Nghệ Thuật
 Thánh Ca
 Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh
 Thanh Niên Công Giáo
 Legio Mariae Sydney
 Website Công Giáo
 
Hội Đoàn - Phong Trào
Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Sydney

LEGIO MARIAE - SYDNEY

Lịch sử Curia Nữ Vương Mân Côi Sydney, NSW.
Một vài nét đặc thù chính yếu ghi lại lịch sử Curia Nữ Vương Mân Côi để chúng ta có cái nhìn tổng quát Legio Mariae trong Cộng Đồng cũng như việc phát triển và sinh hoạt như thế nào.
Legio Mariae ngành Việt Nam bắt đầu hình thành tại Sydney vào đầu năm 1984. Đơn vị đầu tiên được thành lập tại Marrickville, lấy danh hiệu Nữ Vương Các Thánh Tử đao Việt Nam do cha Giuse Vũ Đức Thông linh giám. Theo thời gian cùng với sự phát triển lớn mạnh của Cộng Đồng CGVN tại Sydney và cũng do nhu cầu cần thiết để chăm sóc và phát huy đời sống tâm linh của hội viên. Lịch sử những đơn vị Legio Mariae được thành hìnhvà hoạtđộng như sau:
1. Praesidium Nữ Vương Các Thánh Tử đao Việt Nam thành lập vào tháng 2 năm 1984 tại giáo đoàn Marrickville.
2. Praesidium Đức Mẹ Vô Nhiễm được thành lập ngày 07.05.1986 tại giáo đoàn Cabramatta do cha Gioan Trần Quang Thiện linh giám.
3. Praesidium Đức Bà là Ngôi Sao Sáng tại giáo đoànLakemba ngày 11.08.1988.
4. Praesidium Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc giáo đoàn Miller ngày 01.05.1989 do cha Giuse Nguyễn Quang Thạnh linh giám.
5. Praesidium Đức Mẹ Truyền Tin thành lập ngày 25.03.1990 tại giáo đoàn Marrickville.
6. Praesidium Nữ Vương Hòa Bình thành lập tại Bankstownngày 23.09.1990.
7. Praesidium Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời được thành lập ngày 01.04.1991 tại giáo đoàn Cabramatta.
8. Praesidium Đức Bà Phù Hộ Các Giáo Hữu thành lập tại giáo đoàn Granville ngày 08.08.1991.
9. Praesidium Nữ Vương Truyền Giáo lập tại Glebe ngày 04.04.1993, ngày nay đã sinh hoạt tại giáo đoàn Marrickville.
10. Praesidium Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa lập tại giáo đoàn Fairfield ngày 07.08.1993.
11. Praesidium Đức Mẹ Fatima Mân Côi lập tại Wollongong ngày 15.06.1994, ngày nay đã tách rời khỏi Sydney và về sinh hoạt tại Giáo Phận Wollongong.
12. Praesidium Thanh Niên Đức Mẹ Trinh Nữ Vương thành lập ngày 11.08.1995 tại giáo đoàn Cabramatta.
13. Praesidium Junior Nữ Vương các Thiên Thần lập tại giáo đoàn Cabramatta vào ngày 02.04.1996.
14. Praesidium Nữ Vương các Thánh Nam Nữ thành lập tại giáo đoàn Mt Pritchard vào ngày 11.11.2001.
15. Praesidium Đức Mẹ Thăm Viếng thành lập tại giáo đoàn Revesby vào ngày 15.05.2005

1. Thành lập hội đồng Curia Nữ Vương Măn Côi và Ban Chấp Hành các nhiệm kỳ:
Nhận thấy việc thành lập một Curia ngành Việt Nam cần thiết trong giai đoạn này, vì nhu cầu thiêng liêng cũng như điều hợp trong việc quản trị các Praesidia. Vì vậy, Ban Tuyên Uý đã đề trình lên Đức Tổng Giám Mục, Tổng Giáo Phận Sydney cứu xét, sau đó được Ngài chấp thuận cho Legio Mariae ngành Việt Nam được tổ chức đại hội bầu Ban Chấp Hành Hội Đồng Quản Trị Legio Mariae cấp Curia. Với sự hiện diện của Ban Chấp Hành Hội Đồng Senatus Sydney, đại diện CĐCGVN Sydney, các đoàn thể và các Curia bạn. Kết quả Hội Đồng Legio Mariae Curia Nữ Vương Mân Côi được thành lập năm 1991 và phát triển đến nay đã được 23 năm với các Ban Chấp Hành như sau:
- Nhiệm kỳ 21.04.1991 - 21.04.1994:
Trưởng: - Anh Gioan Baotixita Đinh Như Thuần
Phó: - Anh Phêrô Lê Văn Chính
Thư ký: - Anh Michael Nguyễn Văn Kỳ
Thủ Qũy: - Anh Giuse Vũ Văn Hào và Anh Đaminh Bùi Tùng Anh.
- Nhiệm kỳ 1994-1997:
Trưởng: - Anh GioanBaotixita Đinh Như Thuần
Phó: - Anh Giuse Nguyễn Văn Phước (qua đời 1998)
Thư Ký: - Chị Maria Lý Hoàng Ánh, Chị Monica Đố Thị Anh
Phụ tá Thư Ký: - Chị Maria Nguyễn Thủy Tiên, Anh Giuse Thái Lan Ca
Thủ Qũy: - Anh Phêrô Nguyễn Văn Chính
Uỷ Viên đặc trách thủ bản: - Anh Đaminh Bùi Tùng Anh
- Nhiệm kỳ 1997-2000:
Trưởng: - Anh Phaolo Hà Pi Liến
Phó: - Anh GioanBaotixita Đình Như Thuần
Thư Ký: - Anh Giuse Thái Lan Ca
Phụ Tá Thư Ký: - Anh Giuse Nguyễn Văn Phi
Thư Qũy: - Anh Phêrô Nguyễn Văn Chính
Phụ Tá kiêm Uỷ Viên đặc trách phân phối báo Dân Chúa: - Anh Phêrô Phùng Văn Hải
Uỷ Viên đặc trách thủ bản: - Anh Đaminh Bùi Tùng Anh
- Nhiệm kỳ 2000-2003:
Trưởng: - Anh Phaolô Hà Pi Liến
Phó: - Anh Giuse Nguyễn Văn Minh
Phụ tá: - Anh Gabriel Lý Minh Châu
Thư Ký: - Anh Antôn Nguyễn Thanh Mến
Phụ tá: - Anh Giuse Thái Lan Ca
Thủ Qũy: - Anh Đaminh Bùi Tùng Anh
Phụ tá: - Chị Maria Lê Thị Ni
- Nhiệm kỳ 2003-2006:
Trưởng: - Anh Giuse Nguyễn Văn Minh
Phó: - Anh Phaolô Hà Pi Liến
Thư Ký: - Anh Antôn Nguyễn Thanh Mến
Thủ Quỹ: - Giuse Trường Văn Hơn
Phụ tá Thủ Quỹ: - Anh Phêrô Nguyễn Khải Hoàng
Uỷ Viên đặc trách báo chí - Anh Giuse Nguyễn Văn Phi
- Nhiệm kỳ 2006-2009:
Trưởng: - Anh Gioan Trần Khôi Việt
Phó: - Anh Giuse Nguyến Văn Phi
Thư Ký: - Anh GioanBaotixita Bùi Duy Anh
Thủ Quỹ: - Chị Maria Vũ Thị Vi
Uỷ Viên thăm viếng: - Chị Maria Nguyễn Thị TươiAnh Vincent Vũ Xuân Hương Nam (từ chức tháng 6/2007)
Phụ tá Thư Ký: - Anh Giuse Vũ Văn Viễn
Phụ tá Thủ Qũy: - Chị Maria Lã Thị Tình (đến tháng 3/2007), Chị Maria Đinh Thị Oanh (từ tháng 4/2007).
Uỷ Viên đặc trách báo Dân Chúa: - Anh Giuse Nguyễn Văn Phi
- Nhiệm kỳ 2009-2012:
Trưởng: - Anh Gioan Trần Khôi Việt (Xin nghỉ bệnh 12/2009. RIP. 17/07/2011)
Trưởng: - Anh Giuse Lý Ngọc Thuyên(NK 2010-2012)
Phó: - Anh Giuse Nguyễn Văn Phi
Thư Ký: - Chị Maria Vũ Thị Vi
Thủ Qũy: - Anh Đôminico Đinh Văn Rinh
- NHIỆM KỲ 2012 - 2015.
Trưởng: - Anh Giuse Lý Ngọc Thuyên.
Phó: - Anh Đôminicô Đinh Văn Rinh.
Thư Ký: - Chị Maria Vũ Thị Vi.
Thủ Qũy: - Anh Giuse Nguyễn Văn Phi. (RIP.10/05/2014).
Thủ Quỹ - Anh Gioan Baotixita Lê Ngọc Thành.


2. Quý Cha Linh Giám:
Đầu tiên cha Giuse Nguyễn Quang Thạnh là linh giám Curia. Ngài có công lớn trong việc xây dựng nền tảng Curia. Và quý cha linh giám kế tiếp là:
• Cha Giuse Vũ Đức Thông.
• Cha Phêrô Mai Đào Hiền.
• Cha Giuse Hồ Hiệp.
• Cha Canut Nguyễn Thái Hoạch.
• Cha Giuse Phạm Xuân Thủy.
• Cha Phêrô Trần Văn Trợ.
• Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Tuyết
• Cha Paul Chu Văn Chi.

Hỗ trợ quý cha linh giám còn có quý cha và quý tu sĩ:
• Cha Cố Đaminh Nguyễn Văn Đồi.
• Cha Paul Chu Văn Chi.
• Cha Giuse Vũ Minh Nguyên.
• Cha Remy Bùi Sơn Lâm.
• Cha Giuse Bùi Công Chính.
• Cha Giuse Mai Văn Thịnh.
• Cha Phêrô Nguyễn Khoa Toàn.
• Cha Henry Trần Hữu Đức.
• Cha Phêrô Dương Thanh Liêm.
• Cha Phêrô Đặng Đình Nên.
• Sr Mattha Huỳnh Thị Thuận (thuộc Dòng Trinh Vương, Granville).
• Sr Maria Phạm Thị Trân (thuộc Dòng Trinh Vương, Granville).
• Sr Miriam Vũ Lành Hải (thuộc Dòng Trinh Vương, Granville).

3. Sự cộng tác trong Hội Đồng Curia NVMC:
Được sự nhiệt tâm hướng dẫn của quý cha và quý tu sĩ, thêm vào đó là tinh thần hợp tác của các uỷ viên cũng như anh chị em hội viên, Legio Mariae ngày nay đã phát triển mạnh, số hội viên lên tới hơn 1000 Hội Viên. Tính đến nay, hệ thống tổ chức và điều hành cũng như sinh hoạt của Curia Nữ Vương Mân Côi được vững mạnh tiến triển như sau:

Cha Linh Giám Curia - Cha Paul Chu Văn Chi
Ban Chấp Hành Curia nhiệm kỳ 2012-2015
• Trưởng: - Anh Giuse Lý Ngọc Thuyên.
• Phó: - Anh Đôminicô Đinh Văn Rinh.
• Thư Ký: - Chị Maria Vũ Thị Vi.
• Thủ Quỹ: - Anh Gioan Baotixita Lê Ngọc Thành.
• Phụ Tá Thủ Quỹ: - Chị Maria Hồ Thị Ngọc Loan

Ban Chấp Hành các Praesidia:

Praesidum Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Marrickville
Trưởng: - Maria Trần Thị Mai Hương.
Phó: -Maria Đặng Thị Châu.
Thư Ký: - Maria Madalena Nguyễn Thị Kim Long.
Thủ Qũy: - Vincente Vũ Tiến Hưng.

Praesidium Đức Mẹ Vô Nhiếm Cabramatta
Trưởng: - Maria Nguyễn Thị Nhiễu.
Phó: - Đaminh Vương Văn Hạnh.
Thư Ký: -Anna Nguyễn Thị Ban.
Thủ Qũy: - Maria Vũ Thị Bính.

Praesidium Đức Bà Là Ngôi Sao Sáng Lakemba
Trưởng: - Maria Nguyến Thị Thoàn.
Phó: - Maria Dương Thị Hảo
Thư Ký: - Maria Trần Bích Diệp.
Thủ Qũy: - Phanxico Savie Võ Công Lượng.

Praesidium Đức Mẹ Hàng Cứu Giúp Miller
Trưởng: - Têrêsa Lê Thị Đào.
Phó: - Maria Trần Thị Cậy.
Thư Ký: - Maria Vương Thị Trúc Loan.
Thủ Qũy: - Têrêsa Phạm Kim Thúy

Praesidium Đức Mẹ Truyền Tin Marrickville
Trưởng: - Phêrô Nguyễn Văn Tới
Phó: - Antôn Nguyễn Thanh Mến
Thư Ký: - Giuse Nguyễn Văn Thanh
Thủ Qũy: - Maria Khổng Thị Hạnh

Praesidium Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Cabramatta
Trưởng: - Maria Nguyễn Thị Bích.
Phó: - Maria Nguyễn Thị Chiên.
Thư Ký: - Maria Trần Ngọc Lan
Thủ Qũy: - MattaNguyễn Thị Minh.

Praesidium Đức Bà Phù Hộ Các Giáo Hữu Granville
Trưởng: - Maria Hoàng Thị Thả.
Phó: - Maria Đinh Thị Oanh.
Thư Ký: -Giuse Phạm Quốc Hoàng.
Thủ Qũy: - Maria Nguyễn Thị Thúy.

Praesidium Nữ Vương Truyền Giáo Marrickville
Trưởng: - Phêrô Vũ Văn Hoàng.
Phó: - Têrêsa Nguyễn Thị Chuẩn
Thư Ký: - N/A.
Thủ Qũy: - Anna Nguyễn Thị Vân

Praesidium Đức Maria Mẹ Thiên Chúa Fairfield
Trưởng - Maria Nguyễn Thị Xuyến.
Phó - Maria Nguyễn Thị Lành.
Thư Ký - Phanxico Vũ Nam.
Thủ Qũy - Maria Bùi Thị Xiêm.

Praesidium Nữ Vương Hòa Bình Georges Hall
Trưởng: - Maria Nguyễn Thị Kim Dung.
Phó: - Antôn Nguyễn Văn Cải.
Thư Ký: - Maria Trần Thị Thanh Xuân.
Thủ Qũy: - Gioan B. Đỗ Trung Lưu.

Praesidium Nữ Vương các Thánh Nam Nữ Mt Pritchard
Trưởng: - Gioan Baotixita Lê Ngọc Thành.
Phó: - Maria Phạm Thị Chính.
Thư Ký: - Maria Đặng Chế Thi.
Thủ Quỹ: - Catarina Nguyễn Thị Lan.

Praesidium Đức Mẹ Thăm Viếng Revesby
Trưởng: - Maria Đoàn Thị Khiết.
Phó: - Maria Đinh Thị Kim Hường.
Thư Ký: - Vincente Phạm Đức Bính.
Thủ Qũy: - Têrêsa Trần Ngọc

Praesidium Đức Mẹ Trinh Nữ Vương Cabramatta(Tạm ngưng hoạt động 2012)
Trưởng: - Gioakim Nguyễn Quốc Khánh
Phó: - Giuse Nguyễn Phúc Hưng
Thư Ký: - Anna Từ Đan Thanh
Thủ Qũy: - Antôn Phạm Thành Trung

Praesidium Nữ Vương Các Thiên Thần Cabramatta(Tạm ngưng hoạt động 2012)
Trưởng: - Têrêsa Lê Thị Hồng Cúc.

Phong Trào Hiệp Sĩ Nữ Vương Các Thiên Thần (Thành Lập ngày 25/08/2012)
Trưởng: - Têrêsa Nguyễn Thị Hoàng Dung
Phó: - Maria Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Thư Ký: - Andre Nguyễn Mười
Thủ Quỹ: - Antôn Phạm Thành Trung

4. Phạm Vi Hoạt Động:

Những công tác thường xuyên của Legio Mariae như sau:
• Phân phối báo Dân Chúa hàng tháng, là món ăn tinh thần đến từng gia đình cũng như các độc giả.
• Thăm viếng an uỉ gia đình đơn lẻ ngoài tôn giáo, những người thờ ơ với đời sống đạo.
• Thăm viếng các bệnh nhân tại gia, viện dưỡng lão, nhà thương và những người gặp khó khăn về tinh thần.
• Ngoài ra, Legio Mariae còn thăm viếng các gia đình công giáo.
• Thăm viếng gia đình các hội viên để tạo tinh thàn thân ái với nhau trong đoàn thể, trong giáo đoàn.
• Legio Mariae luôn hợp tác với quý Cha và Ban Mục Vụ cũng như các đoàn thể nơi mình phục vụ để hiệp nhất đồng hành, xây dựng nước Chúa theo hướng đi của Giáo Hội.
• Hàng năm, Curia tổ chức Lễ Acies, Tổng hội thường niên và tĩnh huấn cho các hội viên hoạt động cũng như tán trợ để phong phú đời sống đức tin nơi Hội viên.
• Đặc biệt hàng năm có 2 lần tĩnh huấn dành cho Uỷ Viên để thêm phong phú và hoàn hảo hơn trong đời sống nội tâm, xứng đáng là chiến sĩ của Đức Maria âm thầm phục vụ Giáo Hội dưới lá cờ Legio Mariae.

Ước chi công việc tông đồ nhỏ bé của các con cái Mẹ Maria đang cùng cầm tay nhau chiến đấu dưới lá cờ Mẹ mà Mẹ là Nữ Tướng chỉ huy, nâng đỡ, bênh vực và chúc lành cho mọi công việc được tốt đẹp theo ý Mẹ với sự hướng dẫn của sức mạnh Chúa Thánh Thần trong tâm hồn mỗi hội viên.

BAN CHẤP HÀNH CURIA 2012-2015.











Xem tiếp trang hình ảnh

 



Untitled Document