Giới Thiệu
 Ban Tuyên Úy
 Ban Thường Vụ
 Các Giáo Đoàn
 Hội Đoàn & Phong Trào
 Ban Ngành - Đoàn Thể
 Tin Giáo Hội
 Tin Cộng Đồng
 Thông Báo
 Bài Đọc Hàng Tuần
 Suy Niệm - Sống Lời Chúa
 Giờ Lễ
 Hướng Dẫn Nghi Thức
 Kinh Đọc Thường Ngày
 Sống Đạo
 Cuộc Đời Chúa Cứu Thế
 Tài Liệu - Chia Sẻ
 Chuyện Kể Về Mẹ
 Truyện Các Thánh
 Hình Ảnh Sinh Hoạt
 Hình Ảnh Phúc Âm
 Hình Ảnh Chúa và Đức Mẹ
 Hình Ảnh Nghệ Thuật
 Thánh Ca
 Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh
 Thanh Niên Công Giáo
 Legio Mariae Sydney
 Website Công Giáo
 
Ban Ngành - Đoàn Thể
Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Sydney - Nhiệm kỳ 2015-2018
Văn Phòng Mục Vụ 92 The River Rd - Revesby NSW 2212
Tel: (02) 9773 0933 - Fax: (02) 9773 3998
Email: info@vietcatholicsydney.net
Trung Tâm Mục Vụ (Bringelly)
Trung Tâm Hành Hương
20 Carr Rd - Bringelly NSW 2171
Tel: (02) 4774 8855 - Fax: (02) 4774 8275
Trung Tâm Tĩnh Huấn Thánh Giuse 30 Tyson Rd - Bringelly NSW 2171
Tel: (02) 4774 8028 - Fax: (02) 4774 8257
CÁC BAN CHUYÊN MÔN
Trưởng Ban
Ban Tài Chánh Ô. Trần Xuân Liên
Ban Truyền Giáo Ô. Hoàng Văn Long
Ban Phụng Vụ Ô. Đặng Ngọc Sơn
Ban Xã Hội Ô. Nguyễn Văn Thanh
Ban Truyền Thông Ô. Vũ Nhuận
CÁC BAN MỤC VỤ GIÁO ĐOÀN
Trưởng Ban
GĐ George Hall
Ô. Bùi Văn Vân
GĐ Cabramatta Ô. Đào Huy Thái
GĐ Fairfield Ô. Trần Thái Toản
GĐ Lakemba Ô. Nguyễn Ngọc Sinh
GĐ Marrrickville Ô. Vũ Tiến Hưng
GĐ Miller Ô. Đường Phước Lộc
GĐ Mt Pritchard Ô. Nguyễn Thiên Thiện
GĐ Revesby Ô. Phạm Ngọc Huy
Trung Tâm Bringelly Ô. Phạm Văn Khang
CÁC HỘI ĐOÀN & PHONG TRÀO
Trưởng Ban
Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh Ô. Nguyễn Quốc Hào
Liên Đoàn Thanh Niên Công Giáo Anh Nguyễn An Khang
Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Ô. Hoàng Văn Hùng
Phong Trào Cursillo Sydney Ô. Trần Văn Hòa
Curia Legio Mariae Ô. Hà Pi Liến
Liên Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh  
Hội Thương Tế - Thánh Minh Ô. Trần Quang Minh
PT Tôn Nữ Vương Ô. Nguyễn Ngọc Thảnh
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Chị Hà Trí Tri
Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Sydney Chị Trương Thị Xinh
Chương Trình Thăng Tiến Gia Đình Ô. Vũ Tiến Xuân
Thừa Tác Viên Thánh Thể Ô. Huỳnh Công Lợi 
 
 
 
 
Untitled Document