Chúc mừng - Cảm tạ - Phân Ưu
PHÂN ƯU 12/3/2017
11-03-2017 12:15 am

* Cụ ông Giuse Nguyễn Đình Giới, hội viên TMTT Giáo Đoàn Cabramatta, qua đời ngày 8/3/2017, hưởng thọ 80 tuổi.

* Cụ bà Trần Thị C, hội viên TMTT Giáo Đoàn Revesby, qua đời ngày 8/3/2017, hưởng thọ 94 tuổi.

Cộng Đồng Thành Kính Phân Ưu cùng Tang Quyến.
CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM
Untitled Document