Tin Cộng Đồng
Liên Huynh Đoàn Giáo Dân Đaminh TGP Sydney Mừng Kính Lễ Thánh Catarina
29-04-2017 3:56 pm
Sáng thứ Bảy 29/04/2017 các anh chị em Liên Huynh Đoàn Giáo Dân Đaminh TGP Sydney đã đến nhà thờ Sacred Heart tham dự Thánh lễ mừng kính Thánh nữ Catarina

Trước khi khai mạc Thánh lễ mọi người cùng dâng giờ kinh thần vụ và nghe sơ lược về tiểu sử của Thánh nữ Catarina. Sau đó Cha Remy Bùi Sơn Lâm Tuyên úy Trưởng CĐCGVN TGP Sydney đặc trách Linh Hướng Liên Huynh Đoàn Giáo Dân Đaminh TGP Sydney ngỏ lời chúc mừng Liên huynh và giới thiệu qúy Cha Dương Thanh Liêm Chính xứ Cabramatta, Cha Cựu Linh hương Nguyễn Thái Hoạch và Cha Khách Nghiêm Vân Sơn cùng hiệp dâng Thánh lễ.

Đặc biệt trong Thánh lễ có nghi thức tuyên hứa và mặc Áo Mới của Dòng.

Trước khi kết thúc Thánh lễ. Ông Nguyễn Văn Đáng Liên Huynh Đoàn Trưởng ngỏ lời cám ơn quý Cha, và tất cả mọi người đã đến tham dự Thánh lễ mừng kính Thánh nữ Catarina đặc biệt cám ơn quý ân và Ca đoàn Thánh Mẫu Cabramatta.

Thánh lễ kết thúc mọi người cùng ở lại tham dự tiệc liên hoan tại khuôn viên nhà thờ..

Diệp Hải Dung ghi nhanh.
Untitled Document