Chúc mừng - Cảm tạ - Phân Ưu
Phân Ưu:
26-05-2017 3:42 pm
* Anh Giuse Trần Ngọc Dũng, Giáo đoàn Miller, qua đời ngày 24/5/2017, hưởng dương 59 tuổi - cựu thành viên BMV GĐ Revesby; phu quân chị Hồ thị Cẩm Vân - thủ quỹ Liên Ca Đoàn;

* Cụ Ông Joakim Trần Mạnh Tẩu, nhạc phụ Ông Vũ Tiến Hưng- Trưởng BMV GĐ Marrickville; qua đời ngày 26/5/2017 tại Việt Nam, hưởng thọ 89 tuổi.
Cộng đồng thành kính phân ưu cùng Quý Tang Quyến.
Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam
Untitled Document