Tin Cộng Đồng
Phong Trào Tôn Nữ Vương TGP Sydney Mừng Kính Bổn Mạng Kỷ Niệm 30 Năm
28-05-2017 10:30 am

Sáng thứ Bảy 27/05/2017 mọi người trong Cộng Đồng đã đến Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Bringelly Sydney tham dự Lễ mừng kính Đức Mẹ Thăm Viếng là Bổn Mạng Phong Trào Tôn Nữ Vương Tổng Giáo Phận Sydney Kỷ Niệm 30 Năm hồng ân.

Mọi người cùng tập trung trước đài Đức Mẹ.  Cha Linh hướng Paul Văn Chi làm phép 1000 Chuỗi Mân Côi và phân phát cho tất cả mọi người để cùng hưởng ứng dâng lên Mẹ triệu kinh Mân Côi từ bây giờ cho đến 13 tháng 10 năm 2017. Mọi người cùng giơ cao chuỗi kinh Mân Côi như ngàn Hoa Mân Côi trước kiệu Thánh tượng Mẹ Fatima và sốt sắng dâng giờ đền tạ cầu nguyện cho Gia Đình, Cộng Đồng và Giáo Hội đặc biệt cầu nguyện cho quê hương Việt Nam qua sự hướng dẫn của Cha Paul Văn Chi. Kế tiếp Cha Phan Quốc Trực xông hương kiệu Thánh tượng Đức Mẹ và 3 hồi chiêng trống bắt đầu cung nghinh kiệu Thánh tượng Đức Mẹ Fatima rước về hội trường Trung Tâm. Cuộc kiệu rất trang nghiêm và long trọng, mọi người dâng lên lên Mẹ chuỗi kinh Mân Côi Mùa Vui để mừng kính Mẹ.

Khi kiệu Thánh tượng Đức Mẹ Fatima an vị trên bàn thờ, mọi người cùng nghe sơ lược về sự sinh hoạt của Phong Trào Tôn Nữ Vương TGP Sydney được thành lập từ năm 1987 cho đến nay 2017 đúng 30 năm hồng ân mà Thiên Chúa và Mẹ Maria đã ban. Sau đó Cha Paul Văn Chi ngỏ lời chúc mừng Bổn Mạng Phong Trào Tôn Nữ Vương và Cha cùng với Phan Quốc Trực hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn.

Trong bài giảng Cha  Chi nói về sự mầu nhiệm của kinh Mân Côi và nhắc nhở lại Mẹ không những thăm viếng bà Isave cách đây hơn 2000 năm mà Mẹ còn thăm viếng nhân loại chúng ta qua những lần hiện ra ở Lộ Đức, Fatima, Loretto, Banneux, Beauriang, Guadalupe, Roma, La Salette, Rue Du Bac Paris, Knock, La Vang v..v..Mệnh lệnh của Mẹ Fatima truyền cho nhân loại rất giản dị: Hãy ăn năn cải thiện đời sống. Siêng năng lần hạt Mân Côi, và Tôn sùng mẫu tâm Mẹ….

Sau khi chấm dứt bài giảng, các anh chị em Ban Điều Hợp Phong Trào và Liên Nhóm Trưởng thuộc các Giáo Đoàn lên trước bàn thờ với nghi thức tuyên hứa tận hiến dâng mình cho Đức Mẹ và dâng Lời Nguyện lên Thiên Chúa.

Trước khi kết thúc Thánh lễ. Ông Nguyễn Ngọc Thảnh, Trưởng Phong Trào Tôn Nữ Vương TGP Sydney ngỏ lời cám ơn quý Cha, quý Sơ, quý Quan Khách, Ban Mục Vụ Trung Tâm Bringelly và tất cả mọi người đã đến tham dự Thánh lễ mừng kính Bổn Mạng của Phong Trào . Sau đó Thánh lễ kết thúc và mọi người ở lại qua bên hội trường nhà thờ tham dự buổi tiệc liên hoan mừng kính Quan Thầy
Phong Trào Tôn Nữ Vương TGP Sydney kỷ niệm 30 Năm và mừng 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima.

Diệp Hải Dung
Untitled Document