Chúc mừng - Cảm tạ - Phân Ưu
Phân Ưu: Ông Gioan Vũ văn Toàn
16-06-2017 3:02 pm
hội viên TMTT GĐ Campbeltown (HV8/Đ1/2017) qua đời ngày 09/6/2017, hưởng thọ 66 tuổi.
Cộng đồng thành kính phân ưu cùng Tang Quyến.
Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam
Untitled Document