Thông báo
1. Ý Khấn
16-06-2017 3:03 pm
 Xin CĐ hiệp lòng cầu nguyện theo những ý khấn trong Ngày Hành Hương 13/6 vừa qua: Tạ Ơn & Như Ý: 54 ý; Sức Khỏe & Bình An: 26 ý; Đạo Đức & Hối Cải: 12 ý; Công Việc & Học Hành: 25 ý; Gia Đình & Thuận Hoà: 12 ý.

2. Thứ Sáu 23/6 - Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu tại các Giáo đoàn Cabramatta, Georges Hall, Marrickville và Lakemba.: 6 giờ chiều. * Granville: 5g chiều.

3. Chúc Mừng Bổn Mạng: Cộng đồng xin chúc mừng Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể  nhân Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô - Bổn Mạng Phong Trào.  Nguyện chúc mọi đoàn viên luôn biết cố gắng noi gương Chúa Giêsu Thánh Thể là Anh Cả của Phong Trào.
5. Cảm Tạ Thừa Tác Viên Thánh Thể:  Hàng năm, trong dịp  lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, các Thừa Tác Viên Thánh Thể ngoại lệ, các Thầy giúp lễ được mời gọi lặp lại lời tuyên hứa dấn thân phục vụ Bàn Thánh.  Cộng đồng chân thành cảm tạ Quý Thừa Tác Viên về lòng sốt mến giúp lễ và mang Mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân và người già yếu trong các giáo đoàn.

4. Mời Họp Các Giảng Viên Giáo Lý: Để khuyến khích việc thi giáo lý cho các em thiếu nhi vào dịp cuối niên học 2017 và cũng để có sự phối hợp nhịp nhàng hơn giữa việc dạy giáo lý và việc thi giáo lý, Các Cha Tuyên Úy đặc trách Truyền Giáo và Thiếu Nhi Thánh Thể đã quyết định để chính các giảng viên giáo lý sẽ ra đề thi cuối năm cho các em. Vậy xin thân mời các điều hợp viên và các giảng viên giáo lý của các trường giáo lý thiếu nhi và Ban Chấp Hành Liên Đoàn TNTT tới dự phiên họp lúc 7 30 tối thứ Năm, ngày 6/7/2017 tại VPMV Revesby để bàn về thể lệ ra đề thi.
 
Tuyên Úy đặc trách Truyền Giáo - LM Phaolô Chu Văn Chi

 5. Lịch Trong Tuần:

18.06 Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô - Năm A;
19.06 Thứ Hai;
20.06 Thứ Ba;
21.06 Thứ Tư: lễ Th Aloysius ;
22.06 Thứ Năm: lễ Th.John Fisher, G. Mục; Th. Thomas More, tử đạo;
23.06 Thứ Sáu: Lễ Thánh Tâm;
24.06 Thứ Bảy: lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả;
25.06 Chúa Nhật 12 Thường Niên- Năm A.

Ban Tuyên Úy
Untitled Document