Tin Cộng Đồng
Phong Trào Cursillo TGP Sydney Mừng Lễ Bổn Mạng.
17-06-2017 12:26 am
Hình ảnh sinh hoạtTối Thứ Sáu 16/06/2017 Phong Trào Cursillo Tổng Giáo Phận Sydney  mừng  kính Lễ Bổn Mạng Thánh Phaolô Tông Đồ tại hội trường nhà thờ St. Luke, Revesby – Sydney.

Diệp Hải Dung
Untitled Document