Suy niệm - Sống lời Chúa
Đừng Sợ - nhưng hãy sống giá trị Tin Mừng.
23-06-2017 2:46 pm
Tin mừng hôm nay là sự tiếp nối của những hướng dẫn mà Chúa Giêsu trao cho các môn đệ trước khi sai họ đi rao giảng về các giá trị Nước Trời. Giá trị Nước Trời khác với những giá trị của thế gian, tuy vậy, theo bài đọc thứ nhất, con người thường có khuynh hướng chối từ giá trị Nước Trời và dễ dàng chấp nhận giá trị của thế gian. Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta bị cuốn vào dòng nước xoáy đưa chúng ta càng lúc càng đi xa ra khỏi Sự Thật, ra khỏi Thiên Chúa, hậu quả là chúng ta không còn phân biệt được đâu là sự khác nhau giữa sự thật và sai trái (Rom 5:15). 

Trong cuộc sống truyền thông kỷ thuật hiện nay, chúng ta dễ bị cám dỗ để chạy theo đám đông. Dễ để tin vào những thống kê được đưa ra, vì thế chúng ta, đôi khi, nghe nói về một người bạn nào đó của mình đã chạy theo khuynh hướng nào đó để tìm kiếm hạnh phúc. Vì cho rằng tôn giáo là sự giới hạn quyền tự do cá nhân, ngăn cản sự thoả mãn và hạnh phúc của cuộc sống. Chúng ta quên sự thật rằng hạnh phúc không đến từ việc chạy theo và tin vào những xu hướng thời đại, nhưng là sống đúng với các giá trị Nước Trời, mặc cho những dèm pha cho rằng chúng ta thủ cựu bởi vì chúng ta đi lễ, hoặc tôn trọng bí tích hôn nhân đời sống một vợ một chồng, hay tin rằng vợ chồng là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ. v.v... Đây là những bách hại của thời đại mà chúng ta thường đối diện trong cuộc sống Công Giáo.

Thay vì chạy theo đám đông, các bài đọc hôm nay mời gọi chúng ta “Đừng Sợ,” nhưng hãy giữ vững lập trường về những gì chúng ta tin là đúng dựa theo Tin Mừng ngay cả điều đó không được phổ thông. Khi Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem, đám đông đã reo hò chào đón Người thế nhưng chỉ trong thời gian ngắn sau đó, cũng chính đám đông này đã lên án Chúa. Khi Chúa bị bắt tại Gethsemane, họ đã bỏ Người và chạy trốn. Tiên tri Jeremiah, trong bài đọc thứ nhất, cũng nói lên điều này, tất cả bạn hữu của ngài đã ruồng bỏ khi ngài công bố ngài chính là tiên tri của Chúa. Ngài đau khổ vì bị bách hại bởi vì ngài không theo khuynh hướng của đám đông. Tuy nhiên ngài không sa ngã vì biết rằng Chúa luôn hiện diện với ngài. Ngài nói: “Chúa ở cùng tôi như người lính chiến hùng dũng; vì thế, những kẻ bắt bớ tôi sẽ ngã quỵ và kiệt sức: Chúng sẽ thất bại bẽ bàng, chuốc lấy sự hổ nhục muôn đời, không bao giờ quên được” (Jer. 10:11).

Trong ngày phán xét, Chúa sẽ là Đấng xét xử chúng ta chứ không phải đám đông con người. Bởi ý Chúa chứ không phải ý con người. Chúng ta cầu nguyện cho các vị chủ chăn luôn sáng suốt và can đảm giữ vững lập trường trước những áp lực bên ngoài luôn tìm cách phá đổ nền luân lý và đạo đức truyền thống của giáo hội.

Lm FX Nguyễn Văn Tuyết.
Untitled Document