Thông báo
1. Mời Họp Các Giảng Viên Giáo Lý:
23-06-2017 2:54 pm
 Kính mời các điều hợp viên và các giảng viên giáo lý của các trường giáo lý thiếu nhi và Ban Chấp Hành Liên Đoàn TNTT tới dự phiên họp lúc 7g30 tối thứ năm 6/7/2017 tại VPMV Revesby để bàn về vấn đề thi .
 
Tuyên Úy đặc trách Truyền Giáo - LM Phaolô Chu Văn Chi

2. Quỹ Mục Vụ Giáo Hoàng sẽ được quyên góp trong các giáo xứ trong TGP Sydney trong các Thánh Lễ cuối tuần này 24-25/6 để giúp Đức Thánh Cha có thêm phương tiện vật chất hầu Ngài có thể hoàn thành nhiệm vụ Chủ Chiên Hoàn Vũ, nhất là tại các nước truyển giáo trong đó có Việt nam.

3. Hội Thánh Minh Tương Tế:  Tiền đợt I năm 2017 đã hết, xin quý Hội viên đóng tiền đợt II năm 2017 cho  Chi hội trưởng tại các Giáo Đoàn. Hội trưởng -  Nguyễn Đức Thắng

4. Họp Hội Đồng Mục Vụ:  Kính mời Ban Mục Vụ các Giáo Đoàn, Phong Trào Đoàn Thể tham dự buổi họp HĐMV the hẹp vào lúc 7g30 tối Thứ Sáu 30/6 tại VPMV Revesby.

5. Lịch Trong Tuần:

25.06 Chúa Nhật 12 Thường Niên- Năm A.
26.06 Thứ Hai;
27.06 Thứ Ba;
28.06 Thứ Tư: lễ Th Irenaeus, G.mục, tử đạo ;
29.06 Thứ Năm: lễ hai thánh Phêrô và Phaolô, Tông Đồ;
30.06 Thứ Sáu;
01.07 Thứ Bảy đầu tháng;
02.07 Chúa Nhật 13 Thường Niên- Năm A.

Ban Tuyên Úy
Untitled Document