Giới Thiệu
 Ban Tuyên Úy
 Ban Thường Vụ
 Các Giáo Đoàn
 Hội Đoàn & Phong Trào
 Ban Ngành - Đoàn Thể
 Tin Giáo Hội
 Tin Cộng Đồng
 Thông Báo
 Bài Đọc Hàng Tuần
 Suy Niệm - Sống Lời Chúa
 Giờ Lễ
 Hướng Dẫn Nghi Thức
 Kinh Đọc Thường Ngày
 Sống Đạo
 Cuộc Đời Chúa Cứu Thế
 Tài Liệu - Chia Sẻ
 Chuyện Kể Về Mẹ
 Truyện Các Thánh
 Hình Ảnh Sinh Hoạt
 Hình Ảnh Phúc Âm
 Hình Ảnh Chúa và Đức Mẹ
 Hình Ảnh Nghệ Thuật
 Thánh Ca
 Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh
 Thanh Niên Công Giáo
 Legio Mariae Sydney
 Website Công Giáo
 
 Bài đọc hàng tuần
Ngày 23/6/2017 - LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU NĂM A
   Bài Ðọc I: Ðnl 7, 6-11
"Chúa đã yêu thương và tuyển chọn các ngươi".
Bài trích sách Ðệ Nhị Luật.
Chi tiết...
 
Ngày 30/07/2017 - CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN - NĂM A
BÀI ĐỌC I: 1 Vua 3, 5. 7-12
"Xin ban cho tôi tớ Chúa tâm hồn khôn ngoan".
Bài trích sách Các Vua quyển thứ nhất
Chi tiết...
 
Ngày 23/07/17 - CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN - NĂM A
BÀI ĐỌC I: Kn 12, 13. 16-19
"Người ban cho kẻ tội lỗi ơn ăn năn trở lại".
Bài trích sách Khôn Ngoan.
Chi tiết...
 
Ngày 16/7/2017 CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN - Năm A
BÀI ĐỌC I: Is 55, 10-11
"Chúng làm cho đất phì nhiêu".
Bài trích sách Tiên tri Isaia.
Chi tiết...
 
Ngày 09/07/2017 - CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN - NĂM A
BÀI ĐỌC I: Dcr 9, 9-10
"Này vua ngươi khiêm tốn đến với ngươi".
Bài trích sách Tiên tri Giacaria.
Chi tiết...
 
Ngày 2/7/2017 - CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN - Năm A
BÀI ĐỌC I: 2 V 4, 8-11. 14-16a
"Người đến trọ nhà mình, là một vị thánh của Thiên Chúa".
Bài trích sách Các Vua quyển thứ hai.
Chi tiết...
 
Ngày 25/6/2017 - CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN – Năm A
BÀI ĐỌC I: Gr 20, 10-13
"Người đã cứu thoát mạng sống người bất hạnh khỏi tay kẻ dữ".
Bài trích sách Tiên tri Giêrêmia.
Chi tiết...
 
Ngày 18/6/14 - LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA
BÀI ĐỌC I: Đnl 8, 2-3. 14-16
"Người sẽ ban cho các ngươi của ăn mà các ngươi và cha ông các ngươi chưa từng biết tới".
Bài trích sách Đệ Nhị Luật.
Chi tiết...
 
 
 
 
 
 
Untitled Document