Ban Mục Vụ - Ban Chuyên Môn

 

Ban Mục Vụ - Ban Chuyên Môn
Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Sydney - Nhiệm kỳ 2018-2021
Văn Phòng Mục Vụ 92 The River Rd - Revesby NSW 2212
Tel: (02) 9773 0933
Email: info@vietcatholicsydney.net
Trung Tâm Mục Vụ (Bringelly) 20 Carr Rd - Bringelly NSW 2171
Tel: (02) 4774 8855
Trung Tâm Hành Hương (Bringelly) 20 Carr Rd - Bringelly NSW 2171
Tel: (02) 4774 8855
 Trung Tâm Tĩnh Huấn Thánh Giuse (Bringelly)  30 Tyson Rd - Bringelly NSW 2171
Tel: (02) 4774 8028
CÁC BAN MỤC VỤ GIÁO ĐOÀN
Trưởng Ban
GĐ George Hall Ô. rần Thức
GĐ Cabramatta Ô. Đào Huy Thái
GĐ Fairfield Ô. Trần Thái Toản
GĐ Lakemba Ô. Nguyễn Ngọc Sinh
GĐ Marrrickville Ô. Nguyễn Thanh Đường
GĐ Miller Ô. Trần Hồng Phước 
GĐ Mt Pritchard Ô. Nguyễn Ngọc Thảnh
GĐ Revesby Ô. Phạm Ngọc Huynh
Trung Tâm Bringelly Ô. Trần Văn Minh
CÁC BAN CHUYÊN MÔN
Trưởng Ban
Ban Tài Chánh Ô. Phạm Văn Đức
Ban Truyền Giáo Ô. Nguyễn Văn Hóa
Ban Phụng Vụ Ô. Đặng Thanh Sơn
Ban Xã Hội Ô. Nguyễn Văn Thanh
Ban Truyền Thông Ô. Vũ Nhuận
CÁC HỘI ĐOÀN & PHONG TRÀO
Trưởng Ban
Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh Ô. Hoàng Minh Hùng
Liên Đoàn Thanh Niên Công Giáo Chị Nguyễn Kimberly
Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Ô. Nguyễn Chí Vượng
Phong Trào Cursillo Sydney Ô. Nguyễn Quốc Hào
Curia Legio Mariae Ô. Hà Pi Liến
Hội Thương Tế - Thánh Minh  Ô. Vũ Đức Thắng
Phong Trào Tôn Nữ Vương Ô. Trần Văn Hòa
Phong Trào Lòng Chúa Thương Xót Ô. Trần Quang Bình
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Bà. Nguyễn Thị Hồng
Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Sydney Anh Phùng Hải Sơn
Chương Trình Thăng Tiến Gia Đình Ô. Vũ Tiến Xuân
Thừa Tác Viên Thánh Thể Ô. Huỳnh Công Lợi
Nhóm Thiếu Nhi Cung Thánh Bà Phạm Thị Thanh