Phân Ưu: Cụ ông Phêrô Trần Đức Huân, hội viên TMTT GĐ Cabramatta, (HV 07/Đ1/2021) qua đời ngày 1/3/2021, hưởng thọ 91 tuổi.