Phân Ưu: Ông Phêrô Nguyễn Hữu Lập, hội viên TMTT GĐ Cabramatta, (HV 09/Đ1/2021) qua đời ngày 14/3/21, hưởng thọ 76 tuổi.