PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Suy Niệm Chúa Nhật 11 TN Năm B (Lm Giuse Mai Văn Thịnh DCCT)

Ý nghĩa của bài Tin Mừng đem đến cho chúng ta một cái nhìn lạc quan về cuộc sống, tràn trề hy vọng. Nó đuợc cụ thể hóa trong cuộc sống của chúng ta như thế đó.

Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm B (Lm Phêrô Trần Văn Trợ)

Đây chính là tình yêu tuyệt đối của Thiên Chúa muốn ban tặng chính bản thân Ngài cho mỗi con người được hoà nhập trọn vẹn vào sức sống dồi dào của chính Ngài, ngỏ hầu mỗi người có thể đơm hoa kết quả tốt đẹp như nhành nho gắn liền với thân nho.

Suy Niệm Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng (FX Nguyễn Văn Tuyết)

Hôm nay Giáo hội mời gọi tất cả mọi tín hữu hiệp thông với Đức Thánh Cha lần hạt mân côi cầu nguyện cho đại dịch chóng qua và nền hoà bình thế giới.

Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi (Lm Paul Chu Văn Chi)

Mỗi ngày, chúng ta đều tuyên xưng Thiên Chúa Ba Ngôi bằng những lần làm Dấu Thánh Giá. Chúng ta tuyên xưng Thiên Chúa Ba Ngôi khi cùng dâng Thánh Lễ qua kinh Vinh Danh, Kinh Tin Kính, Dấu Thánh Giá, và Phép Lành kết Lễ. Thiên Chúa Ba Ngôi gắn liền với đời sống người Công Giáo.