PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Bài Đọc Hàng Tuần
20/06/2021 - CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN - Năm B - English & Vietnamese

BÀI ĐỌC I: G 38, 1. 8-11

"Sóng cồn của ngươi phải dừng lại đây".

Bài trích sách Gióp.

Bấy giờ từ cơn gió lốc, Chúa đáp lời Gióp rằng: "Khi nước chảy mạnh vỡ bờ như sinh ra bởi lòng mẹ, ai đã lấy cửa mà ngăn lại, lúc Ta lấy mây làm áo che nó, và lấy u tối che phủ nó như khăn bọc con trẻ? Ta đã vạch biên giới chung quanh nó, đã đặt khung cửa và then chốt mà phán rằng: "Ngươi chảy đến đây mà thôi, không được chảy xa nữa và vỗ sóng ba đào cũng phải dừng tại đây".

Ðó là Lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 106, 23-24. 25-26. 28-29. 30-31

Hãy tán tạ Chúa, bởi đức từ bi Người còn muôn thuở.

1. Những người xuống tàu vượt biển ra khơi, làm nghề thương mại trên nơi nước cả, họ đã nhìn thấy những kỳ công của Chúa, và những việc huyền diệu của Người ở chỗ thâm uyên. 

2. Chúa lên tiếng, và Người đã khiến phong ba nổi dậy, Người đã khiến cho sóng biển dâng cao. Những người đó lên tới trời xanh, xuống lòng biển thẳm, tâm hồn họ bủn rủn trong cảnh gian nguy. 

3. Họ đã kêu cầu Chúa trong cơn khốn khó, và Người đã giải thoát họ khỏi chỗ lo âu. Người biến đổi phong ba thành gió thổi hiu hiu, và bao làn sóng biển đều im lặng. 

4. Họ mừng vui vì thấy sóng biển yên, và Chúa đã đưa họ cập bến ước mong. Những người đó hãy cảm ơn Chúa vì lòng nhân hậu, và những điều kỳ diệu của Người đối với con người ta! 

BÀI ĐỌC 2 : 2 Cr 5, 14-17

"Ðây mọi cái mới đã được tạo dựng".

Bài trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh chị em thân mến, lòng mến của Ðức Kitô thúc bách chúng ta; chúng ta xác tín điều này là một người đã chết vì mọi người, vậy mọi người đều đã chết. Và Ðức Kitô đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống, thì không còn sống cho chính mình nữa, mà là sống cho Ðấng đã chết và sống lại vì họ.

Vì thế, từ nay chúng ta không còn biết ai theo xác thịt nữa. Mặc dù nếu chúng ta đã biết Ðức Kitô theo xác thịt, thì giờ đây chúng ta không còn biết như thế nữa. Vậy nếu ai đã trở nên một tạo vật mới trong Ðức Kitô, thì những gì cũ đã qua rồi, vì đây mọi sự đều được trở nên mới.

Ðó là Lời Chúa.

ALLELUIA: Ga 1, 14 và 12b

Alleluia, alleluia! - Ngôi Lời đã làm người và đã ở giữa chúng ta. Những ai tiếp rước Người, thì Người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mc 4, 35-41

"Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Ngày ấy, khi chiều đến, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Chúng ta hãy sang bên kia biển hồ". Các ông giải tán đám đông; vì Người đang ở dưới thuyền, nên các ông chở Người đi. Cũng có nhiều thuyền khác theo Người. Chợt có một cơn bão lớn và những lớp sóng ùa vào thuyền đến nỗi sắp đầy nước. Và Người thì ở đàng lái dựa gối mà ngủ. Các ông đánh thức Người và nói: "Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao?" Chỗi dậy, Người đe gió và phán với biển rằng: "Hãy im đi, hãy lặng đi". Tức thì gió ngừng biển lặng như tờ. Rồi Người nói với các ông: "Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư?" Bấy giờ các ông kinh hãi và nói với nhau rằng: "Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người?"

Ðó là Lời Chúa. 

_____________

First Reading Jb 38:1. 8-11

A reading from the book of Job
Here I have set the boundaries of the sea.
From the heart of the tempest the Lord gave Job his answer. He said:
Who pent up the sea behind closed doors
when it leapt tumultuous out of the womb,
when I wrapped it in a robe of mist
and made black clouds its swaddling bands;
when I marked the bounds it was not to cross
and made it fast with a bolted gate?
Come thus far, I said, and no farther:
here your proud waves shall break.

Responsorial Psalm Ps 106:23-26. 28-31. R. v.1
(R.) Give thanks to the Lord,
his love is everlasting.
1. Some sailed to the sea in ships
to trade on the mighty waters.
These men have seen the Lord’s deeds,
the wonders he does in the deep. (R.)
2. For he spoke; he summoned the gale,
tossing the waves of the sea
up to heaven and back into the deep;
their soul melted away in their distress. (R.)
3. Then they cried to the Lord in their need
and he rescued them from their distress.
He stilled the storm to a whisper:
all the waves of the sea were hushed. (R.)
4. They rejoiced because of the calm
and he led them to the haven they desired.
Let them thank the Lord for his love,
the wonders he does for men. (R.)

Second Reading 2 Cor 5:14-17

A reading from the second letter of St Paul to the Corinthians
All things are made new.
The love of Christ overwhelms us when we reflect that if one man has died for all, then all men should be dead; and the reason he died for all was so that living men should live no longer for themselves, but for him who died and was raised to life for them.
From now onwards, therefore, we do not judge anyone by the standards of the flesh. Even if we did once know Christ in the flesh, that is not how we know him now. And for anyone who is in Christ, there is a new creation; the old creation has gone, and now the new one is here.

Gospel Acclamation Lk 7:16
Alleluia, alleluia!
A great prophet has appeared among us;
God has visited his people.
Alleluia!

Gospel Mk 4:35-41

A reading from the holy Gospel according to Mark
Who can this be? Even the wind and the sea obey him.
With the coming of evening, Jesus said to his disciples, ‘Let us cross over to the other side.’ And leaving the crowd behind they took him, just as he was, in the boat; and there were other boats with him. Then it began to blow a gale and the waves were breaking into the boat so that it was almost swamped. But he was in the stern, his head on the cushion, asleep. They woke him and said to him, ‘Master, do you not care? We are going down!’ And he woke up and rebuked the wind and said to the sea, ‘Quiet now! Be calm!’ And the wind dropped, and all was calm again. Then he said to them, ‘Why are you so frightened? How is it that you have no faith?’ They were filled with awe and said to one another, ‘Who can this be? Even the wind and the sea obey him.’