TÀI LIỆU | Chuyện Kể Về Mẹ
Bệnh Dịch
Đời Đức Thánh Cha Grêgôriô XV thành Rôma phải chứng dịch nặng nề ghê rợn, có người sau 15 phút mắc bệnh đã phải chết. Có người chỉ ngáp dài hoặc hắt hơi một cái sau khi trúng dịch là toi mạng. Mỗi ngày chết mấy trăm người. Đức Thánh Cha đã truyền cho giáo dân ăn chay cầu nguyện, song dịch tễ mỗi ngày một hoành hành dữ tợn hơn, đến nỗi có lần Đức Thánh Cha đang giảng trong nhà thờ thì có 80 người lăn đùng ra mà chết.
Ngài liền quay về với Đức Mẹ và truyền cho giáo dân Rôma kiệu ảnh Đức Mẹ đi khắp các phố. Tất cả Giám Mục, Linh Mục, Tu sĩ và giáo dân đều theo kiệu Mẹ, vừa đi vừa lần hạt và đọc kinh cầu Đức Mẹ. Ôi lạ lùng thay quyền phép và lòng nhân lành của Mẹ Thiên Chúa, kiệu Đức Mẹ đi tới đâu thì chữa lành cả bệnh nhân cùng đem lại bằng an cho nơi đó. Người ta nhận thấy một điểm lạ từ ngày có dịch tễ thì mặt đất đầy mù mịt dường như khí độc từ đất bốc lên tỏa khắp bầu trời, song khi kiệu ảnh Mẹ từ nhà thờ tiến ra thì trời đất sáng tỏa dần. Đức Thánh Cha và mọi người ngước lên trông thấy trên nóc nhà thờ có một Thiên Thần xỏ gươm vào vỏ mà lưỡi gươm còn vấy đầy máu. Chắc là dấu bề ngoài chỉ sự Chúa đã nguôi cơn giận mà tha thứ cho dân thành Rôma, nên từ hôm đó không còn ai phải mắc bệnh dịch mà chết nữa.