TÀI LIỆU | Đại Hội Thánh Mẫu Liên Bang 2018
Dạ Tiệc "Nhật Ký Về Cha"
CĐCGVN - TGP Sydney tổ chức Dạ Tiệc NHẬT KÝ VỀ CHA nhằm gây quỹ hỗ trợ Đại Hội Thánh Mẫu Liên Bang Úc Châu tại Nhà Hàng Crystal Palace Chủ Nhật 2.9.2018 - khai mạc lúc 7.30pm. Vé 50$ được phân phối tại các giáo đoàn. Kính mời quý vị và các bạn tích cực tham dự.