TÀI LIỆU | Đại Hội Thánh Mẫu Liên Bang 2018
Dạ tiệc “Nhật Ký về Cha”
Dạ tiệc “Nhật Ký về Cha” sẽ được tổ chức tại Nhà Hàng Crystal Palace, Canley Height tối Chúa Nhật 2/9/2018. Để Vinh Danh Các Người Cha và gây quỹ cho Đại Hội Thánh Mẫu Liên Bang. Vé có bán tại các Giáo Đoàn, giá $50 một vé. Xin Quý Ông Bà Anh Chị Em tích cực mua vé ủng hộ.