TÀI LIỆU | Đại Hội Thánh Mẫu Liên Bang 2018
LỊCH SỬ THÁNH TƯỢNG ĐỨC MẸ FATIMA THÁNH DU CÁC GIÁO ĐOÀN.
Theo sự thỉnh cầu của Ban Tuyên Úy, Tòa Ân Giải Tối Cao lại ban Sắc Lệnh Ơn Toàn Xá thứ hai có hiệu lực 7 năm từ ngày 18 tháng 8 năm 2010 đến ngày 18 tháng 8 năm 2017 cùng với các điều kiện như trên.

Thánh Tượng Đức Mẹ Fatima, kỷ vật của CĐCGVN, TGP Sydney được làm bằng gỗ cây sồi, Ban Tuyên Úy đã thỉnh về từ Fatima Bồ Đào Nha năm 1993 với Đòan Hành Hương Tin Yêu Với Mẹ, do sự bảo trợ của một ân nhân hảo tâm trong Cộng Đồng. Thánh Tượng đã được Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị làm phép tại Roma. Cộng Đồng đã long trọng đón Mẹ từ phi trường Sydney về Trung Tâm Mục Vụ Revesby ngày 22 tháng 8 năm 1993, ngày lễ Mẹ Trinh Nữ Vương.

Theo sự thỉnh cầu của Ban Tuyên Úy CĐ, ngày 19 tháng 5 năm 2001, Tòa Ân Giải Tối Cao do năng quyền Đức Thánh Cha ủy thác đã ban Ơn Toàn Xá có hiệu lực 7 năm với các điều kiện thông thường là Xưng Tội Rước Lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, khi họ thực tình thống hối, mà đến viếng Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Sydney, trướcThánh Tượng Đức Trinh Nữ Maria Fatima, dưới hình thức hành hương và tham dự tại đó một buổi cử hành thánh hay ít ra dành một khoảng thời gian suy niệm trước tượng Đức Mẹ được đặt cho công chúng tôn kính, rồi kết thúc với việc đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Tin Kính và lời cầu khẩn Đức Trinh Nữ Maria, vào các ngày sau đây:

1. Ngày Thánh Mẫu để kính Đức Mẹ cách đặc biệt trong tháng Năm và tháng Mười;

2. Ngày 13 mỗi tháng;

3. Trong các Lễ Trọng kính Đức Trinh Nữ Maria;

4. Một lần, trong các dịp tĩnh tâm;

5. Một lần, trong ngày tín hữu tự ý chọn.

Sau khi Sắc Lệnh Ơn Toàn Xá năm 2001 hết hiệu lực, một lần nữa, theo sự thỉnh cầu của Ban Tuyên Úy, Tòa Ân Giải Tối Cao lại ban Sắc Lệnh Ơn Toàn Xá thứ hai có hiệu lực 7 năm từ ngày 18 tháng 8 năm 2010 đến ngày 18 tháng 8 năm 2017 cùng với các điều kiện như trên. Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam hân hoan nhận được Sắc Lệnh Ơn Toàn Xá thứ ba có hiệu lực 7 năm từ ngày 18 tháng 8 năm 2017 đến ngày 18 tháng 8 năm 2024.

Lạy Mẹ Fatima, chúng con tha thiết dâng lên TRIỆU KINH DÂNG MẸ từ 13.5.2017 đến 13.10.2017. Chúng con dâng lên Mẹ chương trình Mẹ Fatima Thánh Du, những ngày tĩnh tâm, và Đại Hội Thánh Mẫu năm 2017. Xin Mẹ ban hòa bình cho thế giới, cho Quê Hương Úc Đại Lợi, nhất cho Quê Hương Việt Nam dấu yêu của chúng con. Amen.

Lm. Paul Chu Văn Chi.