TÀI LIỆU | Đại Hội Thánh Mẫu Liên Bang 2018
Mừng Kính 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima 1917 - 2017 - 5 Sự Sáng
Năm Sự Sáng 13/6/2017 - 12/7/2017 : Thứ hai thì ngắm : Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới tại Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Chúa