TÀI LIỆU | Đại Hội Thánh Mẫu Liên Bang 2018
SỐNG SỨ ĐIỆP FATIMA
CHƯƠNG TRÌNH ĐỨC MẸ FATIMA THÁNH DU 2017 VỀ VỚI CÁC GIÁO ĐOÀN & TRUNG TÂM BRINGELLY.

Lạy Mẹ Fatima dịu hiền yêu thương, trong dịp kỷ niệm 100 năm Mẹ hiện ra tại Fatima, và kỷ niệm 42 năm Viễn Xứ, Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam chúng con quyết tâm Sống Sứ Điệp Fatima của Mẹ. Chúng con khai mạc chương trình Sống Sứ Điệp Fatima từ tháng 5 năm 2017, với đoàn con Mẹ về Bringelly. Các Giáo Đoàn Cabramatta, Georges Hall, Fairfield, Lakemba, Marrickville, Miller, Mt Pritchard, Revesby, và Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Bringelly...đã cùng nhau hân hoan về bên Mẹ trong dịp hồng phúc này.

Đặc biệt, Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam đã cùng nhau dâng Mẹ chương trình TRIỆU KINH DÂNG MẸ. Những tâm tình yêu mến này chúng con hiến dâng Mẹ, để Sống Sứ Điệp Fatima và để tạ ơn Mẹ, cầu nguyện cho Quê Hương Úc Đại Lợi, và đặc biệt cầu nguyện cho Quê Hương và Dân Tộc Việt Nam, cũng như cho Cộng Đồng và các gia đình chúng con. Đặc biệt những ngày tháng 9 và tháng 10 năm nay, toàn thể Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam chúng con hân hoan đón Mẹ Fatima Thánh Du đến thăm mỗi Giáo Đoàn chúng con. Mẹ Thánh Du thăm viếng chúng con để lắng nghe tâm sự, lắng nghe tâm tình tạ ơn, lắng nghe những ý khấn của mỗi gia đình, mỗi cá nhân, là những người con Việt Nam Viễn Xứ của Mẹ.

Trong những lần Mẹ Thánh Du thăm viếng chúng con, chúng con Dâng Hiến lên Mẹ Hiền Yêu Thương và Khoan Dung Từ Bi Cộng Đồng chúng con, Gia Đình chúng con, Quê Hương, Dân Tộc và Giáo Hội Việt Nam chúng con, Quê Hương Úc Đại Lợi nơi chúng con đang dung thân. Chúng con sẽ Sống Sứ Điệp Fatima tha thiết hơn trong nhưng ngày tĩnh tâm do Cha Giuse Phạm Minh Ước hướng dẫn, chuẩn bị cho Đại Hội Thánh Mẫu vào ngày 7 và 8 tháng 10 năm 2017, đoàn con của Mẹ sẽ trẩy hội về Đại Hội Thánh Mẫu tại Trung Tâm Hành Hương Bringelly...

Trong dịp Hành Hương kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam chúng con cùng nhau hội ngộ bên Mẹ Sống Sứ Điệp Fatima, với chương trình TRIỆU KINH DÂNG MẸ, và cùng nhau tận hiến cho Mẹ, để cùng lãnh nhận Ơn Toàn Xá lần thứ 3 trong 7 năm 2017-2024. Chúng con cùng nhau ôn lại những ân tình của Mẹ Fatima đồng hành với chúng con. Trong 6 lần Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, Mẹ muốn gửi đến toàn thể nhân loại 3 Sứ Điệp chính:

1. Ăn năn cải thiện đời sống.

2. Lần Hạt Mân Côi.

3. Tôn Sùng Mẫu Tâm Mẹ.