PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Hỏi Đáp
Sức Mạnh của Kinh Mân Côi ( FX Nguyễn Văn Tuyết)
15 lời hứa dành cho những ai lần hạt mân côi, mà người ta nói là đã được Đức Mẹ trao cho thánh Đa minh khi Mẹ hiện ra với ngài. Những lời hứa này có phải thực sự đến từ Đức Mẹ hay không?

Nghe Giọng Đọc Xin Bấm vào Địa Chỉ Sau:

https://youtu.be/saPsaQt7hxo

Những lời hứa này được gán cho là đã được Đức Mẹ truyền lại cho thánh Đa minh, đấng sáng lập dòng Đa Minh, vào thế kỷ 13. Và vào thế kỷ thứ 15, chân phước Alain de la Roche, dòng Đa Mình, công bố về một thị kiến mà trong đó ngài nói ngài được mạc khải rằng Đức Mẹ đã hiện ra với thánh Đa minh, trao cho ngài tràng hạt mân côi như là phương tiện cho việc biến đổi lạc giáo Albigensian trong thời của ngài. Điều này có vẻ như không đúng bởi vì tràng hạt mân côi được hình thành xuyên qua lòng sùng kính mà các Kitô hữu đã có trước đó khoảng một hoặc hai thế kỷ. Mẹ thúc giục thánh Đa minh hãy dùng tràng hạt trong nổ lực để biến đổi lạc giáo Albigensian và Mẹ đã ban cho ngài 15 mầu nhiệm về cuộc đời của Chúa Giêsu để chiêm niệm trong khi đọc Kinh Kính Mừng.

Có thể, Đức Mẹ đã nói về 15 lời hứa cho thánh Đa minh khi hiện ra với ngài trong một lúc nào đó. Tuy nhiên các nguồn tài liệu về việc này rất mơ hồ và vì thế không chắc chắn. Các sách nghiên cứu về tràng hạt mân côi không nói gì về những lời hứa này. Tuy nhiên, mặc cho chúng đến từ đâu, những lời hứa này rất phù hợp với đức tin Công Giáo và là những lợi ích mà những ai lần hạt Mân Côi với đức tin và tình yêu, hy vọng sẽ nhận được. Tờ rơi ghi những lời hứa này đã được chuẩn y (imprimatur) bởi Đức Tổng Giám Mục Patrick Hayes, tổng giáo phận New York từ năm 1919 đến 1938. Những lời hứa này thuộc vào phạm trù mạc khải cá nhân, vì thế chúng ta có tự do để chấp nhận tin hoặc không tin.

Những ai loan truyền lòng sùng kính đối với kinh Mân Côi “sẽ được Đức Mẹ trợ giúp trong những nhu cầu cần thiết của họ” và họ sẽ “có những sự can thiệp trong suốt cuộc đời trần thế và trong giờ lâm tử của họ.” Thế nhưng những lời hứa này là gì?

Đức Mẹ hứa với những ai lần hạt Mân Côi rằng họ sẽ “nhận được những ân sủng cần thiết” và rằng Mẹ sẽ ban cho họ “sự bảo vệ đặc biệt của Mẹ và những ân sủng cao cả nhất.” Mẹ hứa rằng tràng hạt Mân Côi “sẽ là một áo giáp chống lại hoả ngục, nó sẽ tiêu diệt thói xấu, giảm đi tội lỗi và đánh bại lạc giáo.” Sẽ “làm cho những công việc đạo đức và tốt lành phát triển; sẽ giành được cho các linh hồn lòng thương xót dư đầy của Thiên Chúa; sẽ rút khỏi tâm hồn con người từ việc yêu thương thế gian và những phù hoa của nó, và sẽ nâng họ đến ước muốn về những sự việc vĩnh cửu.”

Những linh hồn phó thác với Mẹ Maria bằng việc lần hạt Mân Côi “sẽ không phải hư nát.” Thêm vào đó, “những ai lần hạt Mân côi một cách sốt sắng, chuyên tâm chính họ vào các mầu nhiệm, sẽ không bao giờ bị chinh phục và bị áp đảo bởi những điều bất hạnh. Chúa sẽ không trừng phạt họ trong sự công chính của Người, họ sẽ không bị tiêu huỷ bởi cái chết không chuẩn bị nghĩa là họ sẽ được chuẩn bị cho cuộc sống thiên đàng. Người tội lỗi sẽ biến đổi. Người công chính sẽ lớn lên trong ân sủng và trở nên giá trị cho cuộc sống vĩnh cửu.”
Một người với một tâm hồn sùng kính thực sự đối với Kinh Mân Côi “sẽ không chết nếu chưa nhận được các bí tích của Giáo hội” và “trong suốt cuộc sống trần thế của họ và sau khi chết, sẽ nhận được ánh sáng và ân sủng dư đầy của Người.”

Đức Mẹ sẽ “giải thoát họ ra khỏi Luyện Ngục” và họ sẽ “xứng đáng nhận một mức độ cao về vinh quang trong thiên đàng.” Họ sẽ “nhận được tất cả những gì họ cầu xin Mẹ bằng việc lần hạt mân côi.”

Những ai lần hạt Mân Côi “là con cái của Mẹ, và anh chị em của Chúa Giêsu” và “sùng kính kinh Mân Côi là một dấu hiệu cao cả về số phận đã được định trước.” Tất cả những lời hứa này phù hợp với những gì chúng ta biết về lòng thương xót của Chúa và quyền năng can thiệp của Đức Mẹ.

Một cách tự nhiên, chúng ta đáp trả một cách tự đo đối với ân sủng mà Chúa sẽ ban cho chúng ta. Càng lần hạt mân côi, chúng ta càng có thể mong chờ một cách hân hoan để được chúc lành trên trần thế và được ở với Người vĩnh viễn trên thiên đàng.