PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Mỗi Tuần Một Câu Chuyện
Dấu chỉ sự hiện diện của Chúa.
Để nhận ra Chúa chúng ta cần thành tâm để ý đến những dấu chỉ về sự hiện diện của Chúa chung quanh.

 

Một người đàn ông vào tiệm hớt tóc. Đang lúc hớt tóc, ông và người thợ có một cuộc nói chuyện thật hợp ý về nhiều chủ đề. Đột nhiên khi đề cập đến vấn đề Thiên Chúa. Người thợ nói: tôi không tin có Chúa.

Người khách hỏi: Sao ông lại nói vậy?

Người thợ trả lời: Nếu ra đường anh sẽ thấy điều này dễ dàng. Anh có thể giải thích cho tôi biết nếu có Chúa, thì tại sao lại có nhiều người bệnh tật; và nhiều người phải đau khổ như vậy? Tôi không thể tưởng tượng được rằng một Thiên Chúa yêu thương lại cho phép những điều này xảy ra.

Người khách không nói gì vì không muốn tranh cãi. Ngay sau khi ra khỏi tiệm hớt tóc, ông nhìn thấy một người đàn ông đang đi dọc đường, tóc tai bù xù, râu ria không cạo trông rất là dơ bẩn. Ông quay lại vào tiệm hớt tóc và nói với người thợ hớt tóc rằng: Ông biết không tôi nghĩ là trên thế gian này không có thợ hớt tóc.

Người thợ hỏi: Sao ông lại nói như vậy. Tôi đang ở đây, và tôi là thợ hớt tóc, vừa rồi chẳng phải tôi đã hớt tóc cho ông sao?

Người khách vẫn nói: trên thế gian không có thợ hớt tóc. Nếu có thì làm sao lại có những người tóc tai bù xù, râu ria không cạo, bẩn thỉu như người đàn ông đang đi ngoài kia.

Người thợ nói: Có thợ hớt tóc nhưng vấn đề là những người đó không đến với tôi.

Người khách trả lời: Đúng vậy. Đây là điều tôi muốn nói. Có Chúa nhưng vấn đề là con người không đến để tìm kiếm sự giúp đỡ của Người. Vì thế đau khổ vẫn luôn xảy ra trên thế giới. Để nhận ra Chúa chúng ta cần thành tâm để ý đến những dấu chỉ về sự hiện diện của Chúa chung quanh.

Tuyêt Nguyễn