PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Mỗi Tuần Một Câu Chuyện
Hãy Tạ Ơn Chúa Trong Mọi Việc (FX Nguyễn Văn Tuyết)

 Một con chim sống trong sa mạc; ốm yếu, không có một cọng lông trên thân, không có gì để ăn cũng không có gì để uống, không có tổ để ở và luôn than trách cuộc sống của nó cả ngày lẫn đêm. Một ngày nọ, một Thiên thần đi ngang qua sa mạc đó.

Con chim hỏi Thiên thần: “Ngài đi đâu đó?

Thiên thần trả lời “Tôi đi gặp Thiên Chúa.”

Con chim bèn nhờ Thiên thần rằng “Khi gặp Thiên Chúa làm ơn hỏi giúp tôi, khi nào tôi sẽ hết đau khổ?

Thiên thần đồng ý. Cả hai chia tay. Khi Thiên thần đến thiên đàng và thưa với Chúa về hoàn cảnh con chim. Thiên thần kể cho Chúa nghe về hoàn cảnh đáng thương của nó và hỏi khi nào đau khổ của nó sẽ chấm dứt.

Chúa trả lời, “con chim sẽ đau khổ, và sẽ không có hạnh phúc cho đến 7 kiếp sống của nó.”

Thiên thần thưa, “Nếu con chim nghe điều này, nó sẽ rất chán nản. Chúa có thể đề nghị bất cứ giải quyết nào cho việc này không?

Chúa trả lời: “Bảo nó hãy Tạ ơn Chúa trong mọi sự.” Thiên thần gặp con chim và trao cho nó sứ điệp này của Chúa.

Bảy ngày sau, Thiên thần có dịp đi ngang qua sa mạc đó và thấy con chim đó rất hạnh phúc; lông đã mọc đầy thân thể, nhiều cây nhỏ đang nẩy mầm và mọc lên trong sa mạc, một ao nước nhỏ cũng xuất hiện tại đó, con chim hót líu lo và nhảy múa một cách hạnh phúc. Thiên thần ngạc nhiên về việc xảy ra này, và tự hỏi, “Chúa nói con chim sẽ chịu đau khổ cho đến 7 kiếp nhưng…?” với câu hỏi này trong đầu, Thiên thần đến hỏi Chúa.

Chúa trả lời: “Đúng là như vậy, trong sổ đã viết rằng sẽ không có hạnh phúc cho con chim đó trong suốt bảy kiếp nhưng vì nó luôn “tạ ơn Chúa trong mọi việc” nên số phận nó đã thay đổi.” Khi con chim rơi xuống đất nóng của sa mạc, nó nói: “Tạ ơn Chúa.” Khi không thể bay, nó: “Tạ ơn Chúa.” Cũng vậy, trong bất cứ hoàn cảnh nào, nó cũng luôn “Tạ ơn Chúa” và vì thế 7 kiếp sống đau khổ của nó đã bị tiêu huỷ trong bảy ngày."

Bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta đối diện, chúng ta cần phải “tạ ơn Chúa.” Điều này sẽ giúp chúng ta hướng cái nhìn của mình từ những gì chúng ta không có đến những gì chúng ta đang có.


Hãy tạ ơn trong mọi dịp! Vì đó là thánh ý Thiên Chúa về anh em trong Ðức Kitô Giêsu! (1 Thes 5:18)

(Nguồn: Internet, Tuyết Nguyễn chuyển dịch)