PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Mỗi Tuần Một Câu Chuyện
Nơi Nào Có Tình Yêu - Nơi Đó Có Tất Cả

 
Một người đàn bà bước ra cửa, thấy ba cụ già ngồi trước sân. Không biết họ là ai nhưng vẫn nói: “tôi không biết các ông là ai nhưng tôi nghĩ các ông đang đói. Xin hãy vào nhà dùng cơm.”

Ba cụ già hỏi: “ thế nhưng chồng bà có ở nhà không?.”

Bà đáp: “Không. Ông ta vừa mới ra ngoài.”

Họ trả lời: “Vậy thì chúng tôi không vào.”

Chiều đến, khi chồng về, bà kể cho chồng nghe những gì đã xảy ra. Ông nói: “Bà hãy ra ngoài nói với họ. Tôi đã về, mời họ vào!.”

Người vợ ra mời, nhưng họ nói rằng: “họ không thể cùng nhau vào nhà một lúc được.”

Người vợ muốn biết lý do nên hỏi: “Tại sao vậy?.”

Một trong ba người tự giới thiệu rằng: “tên của tôi là Giàu Có.” Rồi chỉ vào hai người đàn ông khác nói: “Ông kia tên là Thành Công, và người bên cạnh là Tình Yêu.” Và ông nói thêm, “Giờ thì bà hãy vào nhà và thảo luận với chồng xem ai là người trong chúng tôi mà ông bà muốn mời vào.”

Bà vào nhà nói lại với chồng. Ông chồng rất vui mừng, nói rằng: “thật là quý hoá. Nếu đây là điều phải chọn, chúng ta hãy mời ông Giàu có vào để căn nhà của chúng ta được bao phủ với sự giàu sang.” Nhưng người vợ không đồng ý, Bà nói: “Sao chúng ta lại không mời ông Thành Công.” Lúc đó cô con dâu đang lắng nghe từ một góc nhà, xen vào với lời đề nghị: “Thưa ba mẹ, không phải là điều tốt hơn nếu chúng ta mời ông Tình Yêu hay sao? Nhà của chúng ta sẽ bao phủ với tình yêu!.”

Người chồng nói với vợ: “Hãy theo lời đề nghị của con dâu. Bà ra ngoài mời ông Tình Yêu vào nhà như là khách của chúng ta.?”

Người vợ ra ngoài và nói ba cụ già: “Trong ba người, ai là Tình Yêu. Xin mời vào.” Ông Tình Yêu đứng lên bước vào nhà. Cùng lúc hai ông khác cũng đứng lên và bước theo. Ngạc nhiên, người vợ hỏi ông Giàu Có và Thành Công rằng: “Tôi chỉ mời ông Tình Yêu, tại sao hai ông cũng vào?.”

Họ đáp: “nếu bà mời ông Giàu Có hoặc Thành Công, thì không ai vào chung cả. Nhưng vì bà mời Tình Yêu, bất cứ nơi nào Tình Yêu đến, chúng tôi cũng đến nơi đó với Tình Yêu.”

Nơi nào có tình yêu, nơi đó có tất cả.
 

Tuyết Nguyễn Chuyển dịch