PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Mỗi Tuần Một Câu Chuyện
Sự thật sẽ giải phóng chúng ta

 

Ba sinh viên mánh lới tìm cách để trốn kỳ thi vì chưa ôn bài. Cả ba nghĩ ra một kế, lấy dầu xe bôi lên mặt mũi, và quần áo sau đó đến gặp giáo sư giải thích: Thưa thầy, chúng con xin lỗi là không thể đến đúng giờ để thi. Chúng con đi dự tiệc cưới, trên đường về thì xe bị hư như thầy thấy đấy - quần áo chúng con dơ bẩn và mặt mũi vẫn chưa kịp rửa.
Vị giáo sư tỏ ra rất thông cảm, cho họ ba ngày để chuẩn bị. Sau ba ngày ôn tập, cả ba đến gặp giáo sư. Giáo sư đưa ba em vào ba phòng khác nhau cùng với bài thi gồm 4 câu hỏi.

1. Đám cưới của ai? (25 điểm)
2. Đám cưới được tổ chức tại đâu? (25 điểm)
3. Địa điểm nào xe bị hư? (25 điểm)
4. Xe bị hư như thế nào?

Tiêu chuẩn để đậu: Cả ba em phải trả lời giống nhau.

Chúa dạy: Sự thật sẽ giải phóng chúng ta (Jn 8:32)