PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Mỗi Tuần Một Câu Chuyện
Sức Mạnh Của Kiên Nhẫn.
Đừng từ bỏ những việc làm tốt mà chúng ta muốn làm


Một người đàn ông luôn thức dậy vào mỗi buổi sáng đến nhà thờ cầu nguyện. Một ngày nọ, sau khi mặc quần áo, ông đi bộ đến nhà thờ. Khi đến gần nhà thờ ông bị té và quần áo bị dơ. Đứng lên, ông về nhà thay quần áo rồi lại đi bộ đến nhà thờ. Khi đến gần chỗ cũ ông lại bị té. Cũng vậy, đứng lên quay về nhà thay quần áo rồi lại đi nhà thờ. Lần này trên đường đi ông gặp một người đàn ông xa lạ cầm đèn đang chờ ông. Người đàn ông cầm đèn giải thích lý do rằng: tôi nhìn thấy ông bị té hai lần trên đường đến nhà thờ, vì thế tôi đến để soi đường cho ông đi.

Người đàn ông cảm ơn và cả hai cùng đến nhà thờ. Đến nơi ông bảo người cầm đèn vào nhà thờ cầu nguyện với ông. Người cầm đèn từ chối. Ngạc nhiên, người đàn ông hỏi tại sao ông không muốn vào nhà thờ để cầu nguyện.

Người cầm đèn trả lời: bởi vì tôi là Satan.

Và Satan tiếp tục giải thích: tôi thấy ông đi đến nhà thờ vì thế tôi đã làm cho ông bị té. Khi ông quay về nhà, mặc lại quần áo và trở lại nhà thờ, Chúa Giêsu tha thứ tất cả tội lỗi của ông. Tôi lại làm cho ông té lần thứ hai, và ngay cả điều này cũng không làm cho ông bỏ cuộc để ở nhà, nhưng thay vào đó ông lại về nhà thay quần áo rồi lại đến nhà thờ. Chính vì điều này mà Chúa Giêsu đã tha thứ tất cả tội lỗi của cả gia đình của ông. Tôi sợ rằng nếu làm cho ông té thêm một lần nữa Chúa Giêsu sẽ tha thứ tất cả tội lỗi của cả giáo xứ của ông nên để bảo đảm điều này không thể xảy ra tôi phải dẫn ông đến nhà thờ một cách an toàn.

Kiên trì trong cầu nguyện chúng sẽ nhìn thấy sự chiến thắng của Chúa Giêsu.

Đừng từ bỏ những việc làm tốt mà chúng ta muốn làm bởi vì chúng ta không biết được phần thưởng mà chúng ta sẽ nhận được từ những khó khăn mà chúng ta gặp phải trong khi cố gắng để đạt được điều tốt đó. Sự công chính của chúng ta có thể cứu gia đình và ngay cả dòng họ và quốc gia của mình.

Càng đứng vững trước cám dỗ chúng ta càng trở nên giống Chúa hơn. Vấp ngã không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng đối với một Kitô hữu là biết đưa những cám dỗ và tội lỗi của mình vào trong khuôn khổ cầu nguyện để đức tin không bị suy yếu, nhưng trưởng thành và giúp củng cố đức tin cho người khác.

Thánh Phêrô đã phạm tội chối Chúa – thế nhưng Chúa vẫn chọn ngài làm Giáo Hoàng.và dùng kinh nghiệm sa chước cám dỗ đó đê củng cố và chăn dắt đàn chiên của Chúa.

Tuyết Nguyễn