TÀI LIỆU | Những Cuốn Sách Hay
Linh Đạo Mẹ Têrêsa Thành Calcutta
Mẹ Têrêxa Thành Calcutta yêu tất cả mọi người, vì vậy Mẹ muốn điều tốt nhất cho tất cả những người mà mẹ gặp. Theo Mẹ, niềm tin vào Thiên Chúa là vốn quý nhất cho mỗi người, Mẹ không bao giờ muốn can thiệp vào đời sống tâm linh của người khác. Mẹ nói: “Tôi tin rằng nhiệm vụ của tôi là chuyển hoá lòng người. Thế nhưng tình yêu sẽ chuyển hoá lòng họ”. Phải chăng đó chính là trọng tâm Linh Đạo của Mẹ Têrêxa thành Calcutta?.

Xin quý vị click vào link dưới để download sách dạng PDF:

Linh Đạo Mẹ Têrêsa Thành Calcutta  (pdf)