TÀI LIỆU | Những Cuốn Sách Hay
Ma Quỷ Trong Thế Giới Ngày Nay
Một cuốn sách nói chuyện ma quỷ! Thế nhưng, Có ma, có quỷ thật hay không? Quỷ ám, quỷ nhập như thế nào? Những chuyện bùa ngải, thư ếm là thực hay hư? Những thắc mắc trên đây hy vọng sẽ được giải đáp, không phải bằng lý lẽ, nhưng bằng những câu truyện ly kì sẽ được thuật lại trong tác phẩm này.

Xin quý vị click vào link dưới để download sách dạng PDF:

Ma Quỷ Trong Thế Giới Ngày Nay (pdf)