TÀI LIỆU | Những Cuốn Sách Hay
"Niềm Vui Sống Đạo"
Đây là một cuốn sách sống đạo ngắn gọn, dễ hiểu, dễ áp dụng, do Tôi Tớ Chúa Đức Hồng Y Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận viết. ĐHY từng chia sẻ: “Cuốn sách nầy là một lời kêu gọi các bạn trẻ dám thách đố những giả định thoải mái của mình, và khám phá lại những giá trị tinh thần có sức đánh động tâm hồn, thức tỉnh lương tâm".

Xin quý vị click vào link dưới để download sách dạng PDF:

Niềm Vui Sống Đạo  (pdf)