PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Suy Niệm Thứ Ba Tuần 16 Thường Niên (FX Nguyễn văn Tuyết)

Nghe giọng đọc xin bấm vào địa chỉ sau:

https://youtu.be/Ux00IfoDiGU

BÀI ĐỌC I: Xh 14, 21 - 15, 1
"Con cái Israel đi qua giữa biển ráo chân".

Trích sách Xuất Hành.
Trong những ngày ấy, khi Môsê giơ tay trên biển, thì bằng một cơn gió đông thổi mạnh suốt đêm, Chúa dồn biển lui và làm cho biển khô cạn. Nước rẽ ra và con cái Israel đi vào giữa lòng biển khô cạn, nước dựng lên như bức thành hai bên tả hữu. Người Ai-cập đuổi theo, toàn thể binh mã của Pharaon, chiến xa và kỵ binh đi theo sau Israel vào giữa lòng biển.
Lúc gần sáng, qua cột mây lửa, Chúa nhìn xuống hàng ngũ Ai-cập, gây rối loạn trong hàng ngũ chúng. Người lật đổ bánh xe, khiến xe tiến tới thật vất vả. Người Ai-cập nói: "Ta hãy chạy trốn Israel, vì Chúa chiến đấu giúp họ, chống chúng ta".
Chúa phán bảo Môsê: "Hãy giơ tay trên biển để nước trở lại vùi dập người Ai-cập, chiến xa và kỵ binh của chúng". Môsê giơ tay trên biển, và lúc tảng sáng, biển trở lại như cũ. Người Ai-cập chạy trốn, gặp ngay nước biển ập lại. Chúa xô chúng ngã giữa lòng biển. Nước trở lại, vùi dập chiến xa và kỵ binh. Toàn thể quân lực của Pharaon đã theo dân Israel xuống biển, không còn tên nào sống sót. Còn con cái Israel đã đi giữa lòng biển khô cạn, nước dựng như bức thành hai bên tả hữu.
Ngày đó Chúa cứu Israel khỏi tay Ai-cập. Và họ thấy xác người Ai-cập trôi dạt đầy bờ, và thấy cánh tay oai hùng của Thiên Chúa đè bẹp Ai-cập, toàn dân kính sợ Chúa, tin vào Chúa và vào Môsê tôi tớ Người.
Bấy giờ Môsê cùng với con cái Israel hát mừng Chúa bài ca này: "Tôi sẽ ca tụng Chúa, vì uy linh Người cao cả, Người đã ném ngựa và người xuống biển khơi".
Đó là lời Chúa.

PHÚC ÂM: Mt 12, 46-50

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu còn đang nói với dân chúng, thì mẹ Người và anh em Người đứng ngoài tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa rằng: "Kìa, mẹ Ngài và anh em Ngài đang đứng tìm Ngài ngoài kia". Nhưng Người trả lời kẻ ấy rằng: "Ai là mẹ Ta, ai là anh em Ta?" Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ mà nói: "Đây là mẹ Ta và là anh em Ta, vì hễ ai làm theo ý Cha Ta trên trời, thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ Ta vậy".
Đó là lời Chúa.

Suy Niệm.

Tin mừng hôm nay làm cho chúng ta ngạc nhiên khi nghe Chúa hỏi rằng, “Ai là mẹ Ta, ai là anh em Ta?” (Mt 12:48). Điều này có vẻ như Chúa Giêsu đang biểu lộ một thái độ khinh thường Mẹ Maria. Thật ra không phải như vậy nhưng Chúa Giêsu muốn đưa ra một điều rõ ràng rằng, trong mắt của Người, giá trị quan trọng của một cá nhân không nằm trong mối quan hệ máu thịt, nhưng là chấp nhận và thi hành ý Chúa: “Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ mà nói: "Đây là mẹ Ta và là anh em Ta, vì hễ ai làm theo ý Cha Ta trên trời, thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ Ta vậy” (Mt 12:49-50).

Chấp nhận và thi hành ý Chúa Cha là giá trị ưu tiên vượt trên mọi giá trị dầu cho những giá trị mà chúng ta yêu mến đến mức nào. Đối với Chúa, chỉ có việc lắng nghe và thực thi Lời Chúa mới thực sự làm cho con người đi vào mối quan hệ mật thiết với Chúa. Chấp nhận và thực thi lời Chúa chính là tuân giữ giới răn mến Chúa và yêu người. Hai giới răn này gắn liền mật thiết với nhau nghĩa là người yêu mến Chúa không thể không yêu thương người anh em của mình, cũng vậy, lòng bác ái đối với tha nhân cũng không thể không làm cho chúng ta thêm gần gũi với Chúa hơn. Chúng ta thử hỏi xem ai là người chấp nhận và thực thi ý Chúa hơn là Mẹ Maria?

Trong ngày truyền tin Mẹ thưa với Thiên Thần, “Này tôi là tôi tớ Chúa. Tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền” (Lk 1:38). Mẹ luôn luôn lắng nghe và đáp trả Lời Chúa. Chính vì lắng nghe Lời Chúa mà Mẹ đã cưu mang Con Chúa; nơi Mẹ, quan hệ ruột thịt với Chúa Giêsu được xây dựng trên chính thái độ lắng nghe Lời Chúa; Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu bởi vì Mẹ lắng nghe Lời Chúa. Đây là lý do mà thánh Augustinô nói, “Mẹ Maria, trước tiên chấp nhận lời của Chúa với một tinh thần vâng lời, và chỉ sau đó, Mẹ mang thai Ngôi Lời trong cung lòng của Mẹ cho việc Nhập Thể.”

Lạy Chúa, xin ban ân sủng của Chúa cho chúng con, gia đình và bạn bè chúng con, anh chị em tinh thần cũng như ruột thịt của chúng con. Xin giúp chúng con luôn hướng về ý Chúa và tìm kiếm để làm những gì đúng và tốt lành trong tất cả các mối liên hệ của chúng con trong ý định của Chúa. Xin cho chúng con cũng hiểu rằng Chúa không yêu thương chúng con vì chúng con thánh thiện nhưng ngược lại chúng con thánh thiện là nhờ Chúa yêu thương chúng con.