PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Suy Niệm Thứ Hai Tuần 10 Thường Niên (FX Nguyễn văn Tuyết)

Nghe giọng đọc xin bấm vào địa chỉ sau:

https://youtu.be/NIb_nHjyrS0

 

BÀI ĐỌC I: 2 Cr 1, 1-7
"Thiên Chúa an ủi chúng tôi để chính chúng tôi có thể an ủi những ai lâm cảnh gian truân".
Khởi đầu thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.
Phaolô, Tông đồ của Đức Giêsu Kitô do ý Thiên Chúa, và anh Timôthêu kính gởi Hội thánh Thiên Chúa tại Côrintô và hết thảy các thánh ở khắp miền Acaia: Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa, Cha chúng ta, và của Chúa Giêsu Kitô, ở cùng anh em.
Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, là Cha nhân từ cùng là Thiên Chúa mọi niềm an ủi, là Đấng an ủi chúng tôi trong mọi nỗi gian truân, để chính chúng tôi có thể an ủi những ai lâm cảnh gian truân, với niềm an ủi mà Thiên Chúa đã an ủi chúng tôi. Bởi vì cũng như các nỗi đau khổ của Đức Giêsu Kitô chan chứa trong chúng tôi thể nào, thì nhờ Đức Kitô, chúng tôi cũng được an ủi chứa chan thể ấy. Nếu chúng tôi chịu gian truân là để anh em được an ủi và được cứu rỗi; nếu chúng tôi được an ủi là để anh em được an ủi; nếu chúng tôi được uỷ lạo là cho anh em được uỷ lạo và được cứu rỗi; niềm an ủi đó sẽ làm cho anh em kiên nhẫn chịu các nỗi đau khổ mà chính chúng tôi cũng đang chịu, hầu cho niềm hy vọng của chúng tôi về anh em được vững mạnh, (vì) biết rằng nếu anh em thông phần vào các nỗi đau khổ, thì anh em cũng sẽ thông phần vào niềm an ủi.
Đó là lời Chúa.

PHÚC ÂM: Mt 5, 1-12
"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng:
"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. - Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Nước làm cơ nghiệp. - Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. - Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả. - Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. - Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. - Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. - Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ.
"Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời. Người ta cũng đã từng bắt bớ các tiên tri trước các con như vậy".
Đó là lời Chúa.

Suy niệm

Tin mừng hôm nay, với Tám Mối Phúc Thật, Chúa Giêsu giúp chúng ta nhận ra tính hay quên của chúng ta và chúng ta có chiều hướng quên đi những gì chúng ta học hỏi vì những lo lắng hay những bận tâm khác. Chúa lo rằng những điều Người giảng dạy, những thái độ, và việc làm tốt lành của Người sẽ bị phai nhạt giữa những bận tâm, lo lắng và tội lỗi của chúng ta. Vì thế Tin mừng thánh Matthêu hôm nay trình bày Tám Mối Phúa Thật như là nguyên tắc nền tảng, để chúng ta không bao giờ quên chúng. Tám Mối Phúc Thật là bản tóm tắt của Luật mới được Chúa Giêsu đưa ra, là những điểm căn bản giúp chúng ta sống cuộc sống Kitô hữu.
Tám Mối Phúc Thật nhắm đến tất cả mọi người, Chúa không dạy riêng cho các tông đồ đang ở chung quanh Người, cũng không loại trừ bất cứ một ai, nhưng đưa ra một sứ điệp phổ quát. Trong sứ điệp này, Chúa nhấn mạnh đến khuynh hướng mà chúng ta phải có và một thái độ đạo đức mà Người kỳ vọng nơi chúng ta.

Mặc dầu ơn cứu độ không được ban cho chúng ta trong cuộc sống đời này, nhưng đời sau, tuy nhiên ngay lúc này, trong lúc chúng ta đang ở đây, đang sống trong cuộc sống đời này, chúng ta phải thay đổi tâm hồn và cách đánh giá của chúng ta về những sự việc. Và rằng thật là cần thiết để chúng ta nhận ra gương mặt đang khóc của Chúa Giêsu trong những ai đang đau buồn, trong những người tinh thần nghèo khó, trong những người hiền lành, trong những người khao khát điều công chính, để chúng ta trở thành những người gieo rắc hoà bình và niềm vui cho người khác.

Tám Mối Phúc Thật là hương thơm góp phần vào lịch sử nhân loại và trong cuộc sống chúng ta. Hai câu cuối cùng liên kết chặt chẻ cuộc sống chúng ta với Thánh Giá, là lời mời gọi chúng ta hãy vui mừng khi sự việc xảy ra không theo ý chúng ta. Sống cuộc sống Kitô hữu, chúng ta sẽ gặp nhiều đau khổ vì ngược đãi trong nhiều cách thức khác nhau. Nhưng giữa những khó khăn và thất bại bất ngờ đó, Tám Mối Phúc Thật khuyến khích chúng ta “hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời” (Mt 5:12).

Lạy Chúa! xin giúp chúng con biết cho đi nhưng không bao giờ kỳ vọng một sự đáp trả. Xin cho chúng con vinh danh Chúa bằng việc cảm kích những hồng ân Chúa ban và chia sẻ những hồng ân này cho người khác. Xin cho chúng con nhận ra sự bất toàn của chúng con để luôn cố gắng sống theo hình ảnh của Chúa.