PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Suy Niệm Thứ Hai Tuần 16 Thường Niên (FX Nguyễn Văn Tuyết)

 Nghe giọng đọc xin bấm vào địa chỉ sau:

https://youtu.be/UP2bFBEbA6A

BÀI ĐỌC I: Xh 14, 5-18
"Các ngươi biết rằng Ta là Chúa, khi Ta tỏ vinh quang cho Pharaon".
Trích sách Xuất Hành.
Trong những ngày ấy, người ta báo tin cho vua Ai-cập hay: dân chúng đã trốn đi rồi; Pharaon và quần thần của ông liền đổi lòng đối với dân chúng và nói: "Sao chúng ta lại để dân Israel ra đi, còn ai phục dịch chúng ta nữa?" Vua chuẩn bị xe và đem toàn quân đi với mình. Vua đem theo sáu trăm xe hảo hạng và tất cả loại xe trong xứ Ai-cập, cùng các vị chỉ huy toàn thể quân đội. Chúa để cho lòng Pharaon, vua xứ Ai-cập, ra cứng cỏi, ông đuổi theo con cái Israel, nhưng những người này ra đi cách hùng dũng. Những người Ai-cập theo dấu chân họ và bắt gặp họ đóng trại gần biển. Toàn thể kỵ binh, chiến xa và bộ binh của Pharaon trú ở Phihahirô, đối diện với Beelsêphon.
Lúc Pharaon đến gần, con cái Israel ngước mắt lên thấy quân Ai-cập đuổi theo mình. Họ quá khiếp sợ, kêu lên cùng Chúa, và nói cùng Môsê rằng: "Có lẽ ở Ai-cập không đủ đất để chôn chúng tôi hay sao, mà ông đem chúng tôi lên chết trong sa mạc này? Ông dẫn chúng tôi ra khỏi Ai-cập với mục đích gì? Chẳng phải khi ở Ai-cập chúng tôi đã nói với ông lời này sao?, là: "Ông hãy mặc chúng tôi làm nô lệ cho người Ai-cập, còn hơn là chết trong sa mạc". Môsê liền nói với dân chúng rằng: "Xin anh em đừng sợ, hãy vững lòng, và anh em sẽ thấy Thiên Chúa hôm nay của chúng ta thế nào? Vì chưng, những người Ai-cập mà hiện giờ anh em thấy đây, anh em sẽ không bao giờ thấy họ nữa. Chúa sẽ chiến đấu cho anh em, nên xin anh em khỏi lo chi".
Chúa phán cùng Môsê rằng: "Có gì mà kêu đến Ta? Hãy bảo con cái Israel cứ lên đường. Còn ngươi đưa gậy lên và giơ tay trên biển, hãy phân rẽ biển ra, cho con cái Israel đi vào giữa lòng biển khô cạn. Còn Ta, Ta sẽ làm cho lòng người Ai-cập ra chai đá, chúng sẽ rượt theo sau các ngươi. Bấy giờ Ta sẽ tỏ vinh quang cho Pharaon, toàn thể quân lực, chiến xa và kỵ binh của vua ấy biết. Người Ai-cập sẽ biết Ta là Chúa khi Ta tỏ vinh quang cho Pharaon?, chiến xa và kỵ binh của vua ấy".
Đó là lời Chúa.

PHÚC ÂM: Mt 12, 38-42

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, có mấy luật sĩ và biệt phái thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ". Người trả lời: "Thế hệ hung ác gian dâm đòi một dấu lạ! Nhưng sẽ không cho dấu lạ nào, trừ dấu lạ tiên tri Giona. Cũng như xưa tiên tri Giona ở trong bụng cá ba đêm ngày thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba đêm ngày như vậy. Tới ngày phán xét, dân thành Ninivê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và lên án nó, vì họ đã nghe lời tiên tri Giona mà sám hối tội lỗi, nhưng đây có Đấng cao trọng hơn Giona. Đến ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và lên án nó: vì bà từ biên thuỳ trái đất đã đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, nhưng đây có Đấng cao trọng hơn Salomon".

Đó là lời Chúa.

Suy Niệm.

Tin mừng hôm nay tường thuật việc Chúa Giêsu bị các luật sĩ và biệt phái thử thách. Họ là những người cảm thấy bị đe doạ, không phải vì lý do đức tin nhưng là quyền lực. Họ sợ bị mất ảnh hưởng, vì thế tìm cách làm mất uy tín Chúa Giêsu. Họ xin Chúa một “dấu lạ.” Chúa bảo họ chính Người là “dấu lạ” và sẽ không có một dấu lạ nào khác ngoài dấu lạ tiên tri Giona (Mt 12:39).

Mượn hình ảnh tiên tri Giona để loan báo về chính cái chết của Người. Chúa Giêsu cho họ biết rằng như Giona đã vâng phục Thiên Chúa đến rao giảng sự sám hối cho dân thành Ninivê thế nào, thì Chúa Giêsu cũng vâng phục Chúa Cha để sống kiếp con người và trở thành dấu lạ của tình yêu Thiên Chúa cho con người như vậy. Chúa nhấn mạnh rằng “dấu lạ” là mối liên hệ của sự hiệp thông và tình yêu giữa Thiên Chúa và con người chứ không phải là sự liên đới về quyền lợi và quyền lực cá nhân.

Chúa Giêsu, Ngôi Lời Nhập Thể, hóa thân làm người, sống trọn vẹn kiếp người, chịu chết treo trên Thánh giá để trở thành lời mời gọi đối thoại yêu thương. Thiên Chúa chỉ đến với con người qua “dấu lạ” của tình yêu. Chúng ta được mời gọi để nhận ra những “dấu lạ” yêu thương ấy trong cuộc sống của mình. Khi nhận ra những “dấu lạ” yêu thương ấy trong cuộc sống, chúng ta cũng được mời gọi để trở thành những “dấu lạ” yêu thương của Chúa cho mọi người chung quanh.

“Dấu lạ” yêu thương là lời mời gọi mỗi người chúng ta hãy khiêm nhượng hiểu rằng chỉ có một tâm hồn biến đổi hướng về với Chúa mới có thể nhận ra và nhìn thấy “dấu lạ” chính là Chúa Giêsu. Khiêm nhượng không chỉ đem chúng ta đến gần Chúa hơn nhưng cũng đem chúng ta đến gần người khác hơn. Qua khiêm nhượng chúng ta ý thức được giới hạn của mình và nhận ra người láng giềng cũng là anh chị em có cùng một Cha trên Thiên đàng.

Lạy Chúa, qua cái chết và sự Phục Sinh của Chúa, Chúa muốn đưa con vào cuộc sống vĩnh cửu. Xin Chúa uốn nắn tâm hồn con mềm mại để dễ đón nhận và tin vào Chúa, một niềm tin mạnh mẽ. Ðể con được hân hoan bước vào vinh quang Nước Chúa trong ngày sau hết.