PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Suy Niệm Thứ Năm Lễ Thánh Maria Mađalêna (FX Nguyễn Văn Tuyết)

Nghe giọng đọc xin bấm vào địa chỉ sau:

https://youtu.be/dwlCrMZonr0

 

Bài đọc 1 (2 Cor 14-17)
Bài trích thư thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Corintô

Vì lòng mến của Ðức Kitô thúc bách chúng tôi, bởi đã được xác tín rằng: Một Ðấng đã chết vì mọi người, vậy thì mọi người đều đã chết! Và Ngài đã chết vì mọi người, để ai sống thì đừng còn sống cho mình nữa, nhưng là cho Ðấng chết và sống lại vì họ!

Cho nên từ nay chúng tôi không còn biết ai theo xác thịt nữa, và cho dẫu theo xác thịt, chúng tôi đã được biết Ðức Kitô, thì trái lại namặc dầu đức tin là một hy chúng tôi không còn biết (như thế) nữa. Cho nên ai ở trong Ðức Kitô, kẻ ấy là tạo thành mới: cũ đã qua đi, và này mới đã thành sự!

Đó là Lời Chúa.

Tin mừng (Jn 20:1-2,11-18).
Tin mừng Chúa Giêsu theo thánh Gioan.

Ngày thứ nhứt trong tuần, Maria người Mađalêna đi đến mồ lúc sáng sớm, trời vẫn còn tối, và thấy viên đá đã cất khỏi mồ. Bà chạy đi gặp Simôn Phêrô và người môn đồ kia, người Ðức Yêsu yêu dấu, và nói với họ: "Người ta đã cất Chúa khỏi mồ, mà chúng ta không biết họ đặt Ngài ở đâu?"

Maria đứng sát bên mộ, phía ngoài mà khóc. Khóc lóc, bà cúi nhìn vào mộ, và thấy hai thiên thần ngồi, áo trắng xóa, một người đàng đầu, một người đàng chân, nơi đã đặt xác Ðức Yêsu. Họ nói với bà: "Này bà, tại sao bà khóc?" Bà nói: "Người ta đã cất Chúa tôi đi, mà tôi không biết họ đã đặt Ngài ở đâu?" Nói thế rồi, bà quay lại đàng sau và trông thấy Ðức Yêsu đứng đó, nhưng bà không biết là chính Ðức Yêsu. Ðức Yêsu nói với bà: "Này bà, tại sao bà khóc, Bà tìm ai?" Tưởng đó là người làm vườn, bà nói với Ngài: "Thưa ông, nếu chính ông đã đem Ngài đi, xin nói cho tôi biết: Ông đã đặt Ngài ở đâu, tôi sẽ đến cất lấy Ngài". Ðức Yêsu nói với bà: "Maria!" Quay lại, bà thưa Ngài: "Rabbuni" theo tiếng Hipri, và nghĩa là: Lạy thầy. Ðức Yêsu nói với bà: "Ðừng cầm Ta lại! vì Ta chưa lên cùng Cha Ta, nhưng hãy đi gặp anh em Ta và nói với họ: Ta lên cùng Cha Ta, và cũng là Cha các ngươi; Thiên Chúa của Ta và cũng là Thiên Chúa của các ngươi". Maria người Mađalêna đi đem tin cho các môn đồ: "Tôi đã thấy Chúa!" và Ngài đã nói với bà như thế.
Đó là Lời Chúa.

Suy Niệm.

Hôm nay hội thánh cử hành lễ thánh Maria Mađalêna. Tin mừng tường thuật vào rạng sáng Phục sinh, Maria Mađalêna đến mộ Chúa Giêsu và đã nhìn thấy Chúa Giêsu Phục sinh. Maria Mađalêna theo chân Chúa Giêsu, lắng nghe lời Người và Chúa đền bù lại bằng cách ban cho bà đặc ân của việc trở thành người đầu tiên mà Chúa Phục Sinh truyền đạt tin mừng Phục Sinh.
Tin mừng tường thuật thoạt đầu bà không nhận ra Chúa. Bà tưởng là người giữ vườn. Nhưng khi Chúa gọi tên: “Maria,” bà quay lại và không một chút nghi ngờ bà thưa lại: “Rabboni nghĩa là lạy Thầy” (Jn 20:16). Sau lần gặp gỡ này, bà trở thành người đầu tiên chạy về loan báo cho các môn đệ khác: "Tôi đã thấy Chúa!" và Ngài đã nói với bà như thế” (Jn 20:18). Các thánh giáo phụ, trong nhiều bản văn, nhắc đến bà như là “Tông Đồ của các Tông Đồ.”

Trong các tường thuật về Maria Mađalêna, chúng ta khám phá ra một số khía cạnh quan trọng về đức tin chúng ta. Thứ nhất lòng can đảm. Trong khi các môn đệ vẫn còn lo sợ thì Maria vào rạng sáng Phục sinh đã ra mộ để viếng xác Chúa. Mặc dầu đức tin là một hồng ân nhưng Đức tin còn đòi hỏi sự can đảm nơi một tín hữu.

Trong cuộc sống, chúng ta thường hay hướng đến những gì chúng ta có thể nhìn thấy bằng mắt, nắm được bằng tay. Trong khi đó Thiên Chúa lại là Đấng Vô Hình. ĐTC Bênêđictô 16 giải thích điều này như sau, đức tin “tượng trưng cho việc làm khó khăn mạo hiểm về việc thẳng thắng chấp nhận những gì không thể nhìn thấy được như là một thực thể đích thực và nền tảng. Nó bao gồm một sự nhảy vọt ra khỏi thế giới hữu hình.” Và Maria Mađalêna nhờ việc nhìn thấy Chúa Giêsu Sống Lại cũng đã nhìn thấy Chúa Cha là Đấng Vô Hình. Đức Bênêđictô 16 nói thêm, “sự nhảy vọt của đức tin đạt được xuyên qua điều mà Kinh Thánh gọi là biến đổi hoặc sám hối: chỉ có người thay đổi mới nhận được.” Maria Mađalêna là một người tội lỗi, nhờ biến đổi đã được tha thứ, được chữa lành và trở thành biểu tượng cho lòng thương xót và rao giảng Tin mừng.

Thứ hai: tình yêu. Tình yêu là một yếu tố của đức tin, bởi vì chúng ta không thể nghe, cũng không thể nhìn thấy hoặc tin tưởng những ai chúng ta không yêu. Vào rạng sáng Phục Sinh, Maria Mađalêna nhận ra Chúa Giêsu sau khi nghe Chúa gọi tên và cảm nghiệm cái nhìn sống động và yêu thương của Chúa. Cái nhìn yêu thương này đã biến đổi bà. Cũng vậy khi cảm nghiệm một tình yêu cao cả, tình yêu này cũng sẽ thay đổi chúng ta. Nó thay đổi các điều kiện về sự nhận thức của chúng ta về người khác; về tội lỗi và sự ngay chính của chúng ta; nó thay đổi bối cảnh và mức độ tiếp thu của chúng ta; về cách mà chúng ta tha thứ và nhận lãnh tình yêu nơi người khác, và quan trọng nhất nó thay đổi để kết hợp ước muốn của chúng ta làm một với ước muốn của Thiên Chúa. Với ân sủng này chúng ta có thể trở thành nhân chứng hiệu quả về sự phục sinh của Chúa Giêsu, Đấng đang sống và ngự trị cuộc sống và trong thế giới chúng ta. Những thay đổi này cũng giúp chúng ta biết ban tặng mà không tính toán và trung thành phục vụ mà không cần được cảm kính.

Lạy Chúa, xin hãy làm cho tình bằng hữu của con với Chúa mạnh mẽ và sâu đậm như thánh Maria Mađalêna , để nhờ đó con biết cách để nhận ra Chúa trong cuộc sống của con.