PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Suy Niệm Thứ Năm Tuần 11 Thường Niên (FX Nguyễn Văn Tuyết)

 Nghe giọng đọc xin bấm vào địa chỉ sau:

https://youtu.be/FySDJ7k8cpo

 

BÀI ĐỌC I: 2 Cr 11, 1-11
"Tôi đã rao giảng không công cho anh em Tin Mừng của Thiên Chúa".

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.
Anh em thân mến, phải chi anh em chịu đựng một phần nào sự ngu dại của tôi, chắc là anh em đành chịu đựng: vì tôi yêu mến anh em như Chúa có lòng yêu mến. Tôi đã đính hôn anh em cho một người, như dâng một trinh nữ trong trắng cho Đức Kitô. Nhưng tôi lại sợ rằng như con rắn đã dùng mưu chước mà cám dỗ bà Evà thế nào thì lòng anh em cũng ra hư đốn, không còn chân thành đối với Đức Kitô như vậy. Vì nếu có ai đến rao giảng một Đấng Kitô nào khác mà chúng tôi không hề rao giảng, hay anh em nhận lãnh một Thánh Thần nào khác hoặc một Phúc Âm nào khác không phải như anh em đã nghe, thì chắc là anh em chịu theo ngay. Nhưng tôi nghĩ rằng tôi đã làm việc không thua kém gì các vị tông đồ cả kia đâu. Bởi vì dầu tôi có ăn nói không thanh lịch, nhưng về sự thông biết thì không phải thế đâu, vì trong mọi mặt, chúng tôi đã tỏ cho anh em thấy rõ rồi.

Hay là tôi đã phạm tội gì khi hạ mình không để anh em được nhắc lên? Hoặc vì đã rao giảng không công cho anh em Tin Mừng của Thiên Chúa. Tôi đã bóc lột các giáo đoàn khác, khi lãnh trợ cấp nơi họ, để phục vụ anh em. Khi tôi ở giữa anh em, mà phải lâm cảnh túng thiếu, tôi đã không làm phiền lòng ai: vì tôi có thiếu thốn điều gì, thì các anh em ở Macêđônia đến giúp đỡ cho. Trong mọi sự, tôi đã giữ mình không làm phiền lòng ai, sau này, tôi vẫn giữ mình như thế. Đã có sự thật của Đức Kitô trong tôi, nên tôi không để ai giựt khỏi tôi được sự tôi khoe như thế trong khắp miền Akaia. Vì sao thế? Có phải vì tôi không yêu mến anh em chăng? Đã có Thiên Chúa biết.
Đó là lời Chúa.

PHÚC ÂM: Mt 6, 7-15
"Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như thế này".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Ðừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này:
"Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng tôi cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

"Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì Cha các con, Ðấng ngự trên trời, mới tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì Cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con".
Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm.

Tin mừng hôm nay, Chúa dạy các tông đồ cách cầu nguyện và thái độ cầu nguyện. Cầu nguyện một mình. Khi cầu nguyện Chúa bảo các môn đệ không nên cầu nguyện giống như người ngoại giáo, “Đừng nói nhiều lời,” với hy vọng Chúa sẽ chấp nhận lời cầu nguyện của họ. Chúa bảo điều này không cần thiết bởi vì “Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin” (Mt 6:..). Tuy nhiên điều này khiến chúng ta có thể thắc mắc rằng nếu thực sự là vậy, thì tại sao phải cầu nguyện?

Chúng ta không cầu nguyện để nói với Chúa những gì Người đã biết nhưng để ý thức một cách sâu xa hơn về nhu cầu và sự lệ thuộc của chúng ta vào Thiên Chúa.

Và Chúa dạy cách mà chúng ta phải cầu nguyện qua Kinh Lạy Cha. Kinh Lạy Cha chứa đựng 7 lời thỉnh cầu. Ba thỉnh cầu đầu tiên hướng về Thiên Chúa: Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Và bốn thỉnh cầu sau hướng về chính chúng ta: lương thực hằng ngày, tha tội chúng ta, đừng để chúng ta sa chước cám dỗ, cứu chúng ta khỏi mọi sự dữ. Đây là tuyên xưng đức tin, cũng là những thách thức mà chúng ta cần phải thực hiện trong cuộc sống.

Qua Kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu dạy rằng Cha của Người cũng là Cha của chúng ta, “Lạy Cha chúng con…”. Vì thế Người khuyến khích chúng ta hãy đến với Chúa Cha, ngợi khen và tin tưởng vào Người, để cầu xin - “tha nợ;” để bảo vệ - “chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ,” cũng như “lương thực hằng ngày.” Chúa Giêsu cũng đề nghị chúng ta một mục tiêu khó khăn: tha thứ cho những người có lỗi với chúng ta. Chúa đưa ra thước đo: “Nếu các ngươi tha thứ cho người ta những điều gì họ sai lỗi, thì Cha các ngươi, cũng sẽ tha cho các ngươi; nhược bằng các ngươi không tha thứ cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha thứ những điều các ngươi sai lỗi” (Mt 6:14-15). Và lần khác Chúa đưa ra một khuôn vàng thước ngọc “Mọi điều các ngươi muốn được người ta làm cho mình, thì cả các ngươi nữa cũng hãy làm cho người ta như thế” (Mt 7:12).

Lời cầu nguyện này rất bình thường bởi vì trong đó không có những từ ngữ quá mức hoặc những câu nói trống rỗng nhưng là những lời thật đẹp, thân thiết, đơn sơ và tình cảm. Một lời cầu nguyện thích hợp với chúng ta ngày nay. Lời cầu nguyện này mời gọi chúng ta bước vào mối liên hệ sâu xa và mật thiết với Chúa Cha và giúp chúng ta sống trong lòng trắc ẩn, tình yêu và sự hiện diện vĩnh cửu của Chúa Cha.

Lời cầu nguyện này nhắc chúng ta về việc làm sao chúng ta gặp Chúa Giêsu trong cuộc sống của chúng ta hôm nay? Nơi đâu và cách nào để chúng ta có thể bảo vệ chính mình từ ma quỷ và những điều tai hại? Nơi đâu và cách nào chúng ta nhận ra tình yêu đang hiện diện xung quanh chúng ta? “Lương thực hằng ngày” nào chúng ta cần để sống trong ngày hôm nay?

Lạy Cha, chúng con tin thật Cha yêu thương chúng con hơn chính chúng con tự thương mình. Chúng con xin phó thác cuộc đời chúng con vào tình thương của Cha.