PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Suy Niệm Thứ Tư Tuần 10 Thường Niên (FX Nguyễn Văn Tuyết)

Nghe giọng đọc, xin bấm vào địa chỉ sau:

https://youtu.be/59Rx53Lmiko

 

BÀI ĐỌC I: 2 Cr 3, 4-11

"Người đã làm cho chúng tôi trở nên thừa tác viên của Tân Ước, không phải của văn tự, mà là của Thần Trí".
Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.
Anh em thân mến, chúng tôi tin tưởng như thế trước mặt Thiên Chúa nhờ Đức Kitô. Không phải chúng tôi có thể nghĩ tưởng điều gì như là bởi chính chúng tôi, nhưng điều đó là do Thiên Chúa: chính Người là Đấng đã làm cho chúng tôi trở nên thừa tác viên của Tân Ước, không phải của văn tự, mà là của Thần trí, vì văn tự chỉ giết chết, còn Thần trí mới tác sinh.
Nếu việc phục vụ sự chết, được khắc thành chữ trên bia đá, rạng ngời vinh quang, khiến con cái Israel không thể nhìn thẳng vào mặt Môsê vì vinh quang trên mặt ông, dầu đó chỉ là vinh quang nhất thời, thì việc phục vụ Thần trí lại chẳng được vinh quang hơn sao? Thật vậy, nếu việc phục vụ án phạt đem lại vinh quang, thì việc phục vụ công chính lại càng đem vinh quang rực rỡ hơn; và về phương diện này, điều xưa kia là vinh quang, không còn vinh quang nữa so với sự vinh quang cao cả này. Bởi lẽ điều nhất thời mà còn được vinh quang, thì điều vĩnh cửu lại càng được vinh quang nhiều biết mấy.
Đó là lời Chúa.


PHÚC ÂM: Mt 5, 17-19

"Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng tưởng Thầy đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Thầy bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời".

Đó là lời Chúa.

Suy Niệm.

Tin mừng hôm nay tiếp liền với tường thuật về việc Chúa công bố các Mối Phúc Thật. Chúa Giêsu là một người Do Thái, vì thế Người tuân giữ luật lệ của Môsê truyền lại như một người Do Thái. Chỉ có điều khác biệt giữa Người và các người Biệt phái, đó là tinh thần - nếu những người Biệt phái tự cho mình là người công chính nhờ tuân giữ lề luật, thì Chúa Giêsu lại khẳng định rằng chỉ nhờ ơn Chúa, con người mới có thể nên công chính.

Chúa Giêsu tuân giữ lề luật để kiện toàn lề luật, kiện toàn theo nghĩa thực hiện chính những lời loan báo của các tiên tri liên quan đến Người. Người không chỉ đưa ra các mối Phúc Thật nhưng còn sống các Mối Phúc Thật, hay đúng hơn cuộc đời của Chúa chính là các Mối Phúc Thật, các giới răn. Đối với những ai không tin vào Chúa Giêsu vì nghĩ rằng Người đã phá bỏ lề luật, Chúa bảo đảm với họ rằng Người không chỉ tin vào lề luật, nhưng còn hơn nữa, Người mời gọi mọi người hãy để ý đến cách mà họ sống các giới răn. Chúa nói, "Các con đừng tưởng Thầy đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn” (Mt 5:17).

Lời này của Chúa dạy rằng Cựu Ước cũng là mạc khải của Chúa. Thiên Chúa mạc khải chính Người qua các tiên tri. Khi chu toàn lề luật, Chúa Giêsu chứng tỏ cho mọi người thấy rằng Người chính là Ðấng các tiên tri đã loan báo. Vì vậy, khi tuân giữ lề luật, chúng ta thi hành sứ vụ tiên tri của mình, là mặc lấy tâm tình của Chúa Kitô, là sống như Người, và trở thành hiện thân của Chúa để mọi người nhận ra Chúa Kitô trong cuộc sống của mình.

Trong Chúa Giêsu chúng ta có đầy đủ về mạc khải, “Người là Ngôi Lời, Lời của Chúa, trở thành xác phàm và ở giữa chúng ta” (Jn 1:14) để chúng ta nhận biết Người là Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta và mời gọi chúng ta đáp trả tình yêu của Người qua việc thi hành giới răn của Chúa, “Nếu con yêu mến Thầy, hãy giữ giới răn của Thầy” (Jn 14:15). Chúa cũng cảnh giác rằng những ai nói “Tôi đã biết Người,” mà không không giữ các giới răn “thì nó là đứa nói láo, và trong nó không có sự thật” (1 Jn 2:4).

Giữ giới răn của Chúa nghĩa là chúng ta phải thực sự yêu mến Người xuyên qua việc làm của mình. Tình yêu không chỉ là một cảm giác nhưng phải được biểu lộ qua việc làm - việc làm của tình yêu. Đây chính là tinh thần đích thực của việc tuân giữ giới răn của Chúa.

Lạy Chúa, xin giúp con luôn ý thức sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống của con và ban sức mạnh để con chu toàn lề luật của Chúa.